Over Clusterhoofdpijn

Behandeling bij Clusterhoofdpijn

door Professor B.J.P. Crul en Drs. D.G. Snijdelaar.

Er zijn diverse behandelings-methoden tegen clusterhoofdpijn. Deze hebben vrijwel alle betrekking op medicijnen en kunnen door de huisarts gebruikt worden voor het couperen van de pijnaanvallen en de profilactische behandeling van clusterhoofdpijn.

Wij willen er op wijzen, dat in gevallen, dat deze therapie geen of weinig effect heeft, de mogelijkheid bestaat een blokkade van het ganglion pterygopalatinum uit te voeren. Dit ganglion is gelegen in de fossa pterygopalatina (achter de middelste nasale concha) onder de nervus maxillaris. Simpeler gezegd: aan de onderkant in de neus.

Om te beoordelen of een dergelijke blokkade zinvol is wordt de patiënt verzocht zijn neus te druppelen met het lokaal anaestheticum bupivacaine 5mg/ml 4 druppels in het neusgat aan de aangedane zijde. Indien de pijnklachten hierdoor tijdelijk afnemen, komt de patiënt in aanmerking voor een thermische behandeling.

Hierbij wordt een naald-electrode onder röntgendoorlichting ingebracht van lateraal onder het zychoma en doorgevoerd tot in de fossa pterygopalatina. Ter plaatse wordt thermisch een laesie gemaakt (zenuw wordt geblokkeerd).

Dit is een weinig belastende polyklinische ingreep, die onder sedatie (narcose) plaatsvindt met vaak een zeer goed effect op de pijnklachten van de patiënt. Inmiddels bestaat er met deze behandeling een ruime ervaring. Nijmegen, februari 1997

N.B. zie ook: onder "Ervaringen" op deze homepage: "Clusterhoofdpijn, blijf optimistisch".

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek