Over Hoofdpijn

Zou chiropractie misschien een oplossing zijn?

"Chiropractie boekt voortreffelijke resultaten bij de behandeling van hoofdpijn", aldus Frits Speijers, geboren in 1913, chiropractor sinds 1976. Hij staat met die uitspraak volgens eigen zeggen niet alleen. In onderstaand artikel legt hij dat uit met behulp van de resultaten van het onderzoek dat psychiater G.B.Parker (geen chiropractor dus) in 1976 uitvoerde bij 85 migrainepatiënten.

Chiropractie en hoofdpijn

Chiropractie is een natuurgeneeswijze die de oorzaak van ziekte en pijn opspoort in het centrale zenuwstelsel. Dat is niet voor niets zo. De chiropractie heeft ontdekt, dat ziekte en pijn die zich nà de geboorte van de mens manifesteert, niet zo maar begint, maar éérst begonnen is als een subtiele verstoring in de werking van het zenuwstelsel. Pas later, soms zelfs vele jaren later, begint als gevolg van die subtiele storing ziekte of pijn op te komen. Eerst zo nu en dan, weer later vaker. Dat geldt ook voor hoofdpijn. Stel, dat die hoofdpijn aan de rechterkant van het hoofd gevoeld wordt. Dan is het bijvoorbeeld best mogelijk, dat de subtiele storing waar het allemaal mee begonnen is, zich in het linker gedeelte van het hoofd bevindt. De plaats waar de hoofdpijn zich bevindt en de plaats waar de oorzaak zetelt zijn dus niet hetzelfde. Het zijn verschillende dingen op verschillende plaatsen. Dat onderscheid is belangrijk, omdat in de chiropractie alléén de oorzaak behandeld wordt en niet het gevolg. In dit voorbeeld zou dus alleen de storing in het linker gedeelte van het hoofd behandeling behoeven.

Het onderzoek van Parker

Chiropractie boekt voortreffelijke resultaten bij de behandeling van hoofdpijn. Dat zeg ik niet alleen omdat ik dat in mijn praktijk ervaar, maar ook omdat er een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de doelmatigheid van chiropractie bij de behandeling van hoofdpijn en zelfs de ergste vorm van hoofdpijn: migraine. De man die het onderzoek deed was geen chiropractor maar psychiater, een medicus dus. Zijn naam is G.B. Parker, ten tijde van het onderzoek verbonden aan de University of New South Wales te Sydney in Australië. In 1976 begon hij met rijkssubsidie patiënten te werven en uiteraard ook chiropractoren te vragen mee te werken aan dit historisch onderzoek. Historisch, omdat het deze keer niet om de bekende rugpijn ging. De 85 patiënten in dit onderzoek leden aan regelmatige migraine-aanvallen voor de tijd van gemiddeld negentien (!) jaren. Chronisch dus. Ze werden verdeeld in drie groepen, de eerste groep te behandelen door chiropractici, de tweede door manuele therapie en de derde door fysiotherapie. Pikant detail: manuele therapie is een nabootsing van chiropractie onder een andere medische naam. Alle drie de methoden hadden resultaat, gemiddeld genomen, echter chiropractie bleek superieur op alle gemeten grootheden zoals gehele genezing, frequentie van de aanval, gemiddelde duur van de aanval, gemiddelde klachten, gemiddelde pijn, etc.(1).

Vervolg-onderzoek

Twintig maanden erna werd een vervolg-onderzoek gedaan. Hieruit bleek, dat het placebo-affect verwaarloosd mocht worden(2). Medische onderzoekers hebben met argusogen dit onderzoek gevolgd, omdat de chiropractie altijd beweerd heeft doelmatig te zijn bij in principe alle kwalen (mits niet te ver gevorderd), terwijl de medici graag zagen dat chiropractie alleen goed was bij rugpijn. Dat pakte dus uit in het voordeel van chiropractie. Medische onderzoek-experts hebben de resultaten nog eens nagerekend en geconcludeerd, dat dit "dubbel-blind gecontroleerd" onderzoek perfect werd uitgevoerd (3,4). Enkele medische bio-statistici, super-experts dus, concludeerden zelfs, dat de door Parker gebruikte statistische methoden niet helemaal correct waren en nadelig waren voor chiropractie. Met andere woorden: bij correcte methoden zou chiropractie nòg gunstiger uit de bus zijn gekomen (3,5). Al met al een emotionele nasleep.

Invloed medicijnen

Niet in het onderzoek betrokken waren de medicijnen, die meestal voor migraine voorgeschreven worden. Het betreft hier hoofdzakelijk bloedvat-vernauwende medicijnen. Waarom? Omdat een ander onderzoek heeft uitgewezen, dat tijdens een migraine-aanval de bloedvaten in het hoofd verwijd zijn, doch vóór de aanval lange tijd vernauwd zijn geweest! Met het gezonde boerenverstand zou ik dan concluderen, dat het bloedvatvernauwende medicijn weliswaar de aanval tegengaat, doch misschien wel de volgende aanval zou kunnen oproepen. Maar wie ben ik om daar zo'n kritisch oordeel over te vellen? Mocht u geen zin hebben in medicijnen en mocht u liever aan de oorzaak iets gedaan zien, dan zou chiropractie een oplossing kunnen zijn.

Noten

  1. Parker G.B. et al (1978): "A controlled trial of cervical manipulation for migraine". Aust NZ J Med 8:589-93.
  2. Parker G.B. et al (1980): "Why does migraine improve during a clinical trial? Further results from a trial of cervical manipulation for migraine". Aust NZ J Med 10: 192-8.
  3. Winer C.E.R., "A survey of controlled trials of spinal manipulation". Chapt. 15 in 'aspects of manipulative therapy', 2nd edition, Churchill Livingston, Melbourne, London and New York (1985).
  4. Hall, J. (1982): "The other side of statistical significance: a review of type II errors in the Australian Medical Literature". Aust NZ J Med 12: 7-9.
  5. Thompson H.R. (1979). "Re-analysis of Dr. Parkers' data on manipulative treatments for migraine", unpublished (prepared as expert statistical evidence for the New Zealand Commission of Inquire into Chiropractis); Publ. Hasselberg, Government Printer, Wellington. New Zealand.
Frits Speijers
Uit 'Hoofdzaken', april 1995

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek