Amitriptyline en domperidon: combinatie met risico

Sinds kort geeft de computer van de apotheek (met dank aan de Gooische Apotheek in Laren) een waarschuwing als een patiŽnt zowel amitriptyline (merknamen: Tryptizol en Sarotex) als domperidon (merknamen: Motilium en Gastrocure) blijkt te gebruiken. Veel migrainepatiŽnten slikken amitriptyline als onderhoudsmedicijn en domperidon neemt men in tijdens een migraine-aanval tegen misselijkheid en braken. Wat blijkt? Beide middelen kunnen het QTc-interval verlengen. Dat zegt ons niks en u waarschijnlijk ook niet. Simpel gezegd betekent dit dat je bij het gelijktijdig gebruik van deze middelen een verhoogd risico hebt op hartritmestoornissen. Dan moet u de afweging maken of de voordelen van een behandeling met beide middelen opwegen tegen het risico. Of er inderdaad risico bestaat, hangt ook af van factoren als erfelijke aanleg, bestaande hartziekten (zoals hartfalen), lever- en nierfunctiestoornissen. Ons advies is -als u inderdaad beide medicijnen slikt- om dit te bespreken met uw behandelend arts en apotheker. Zoek samen uit of u tot de risicogroep voor deze bijwerking hoort.

Anita Mensing, medewerker patiŽntenzaken

Uit Hoofdzaken, het blad van de Nederlandse Vereniging van HoofdpijnpatiŽnten, 2/2005.

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek