Over Aangezichtspijn


Acupunctuur tegen aangezichtspijn

Acupunctuur staat bij aangezichtspatiënten in de belangstelling als behandelingswijze voor hun pijn. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) is een beroepsvereniging voor acupuncturisten, die streeft naar een wettelijke erkenning van acupunctuur als geneeswijze en de vorming van een stand van bekwame en deskundige acupuncturisten. De NVA geeft in dit artikel haar visie op acupunctuur als therapie voor aangezichtspijn.

Werking van acupunctuur

In ons lichaam bevinden zich onzichtbare banen, meridianen genoemd, waarlangs de energieën Yin en Yang stromen. Die energieën zijn meetbaar. Elk van de banen hoort bij een bepaald orgaan, bijvoorbeeld de lever, het hart, de maag of de nieren. Alle meridianen bij elkaar vormen een netwerk van energiegeleiders. Op dat netwerk liggen alle acupunctuurpunten. Elk van die punten staat in contact met een orgaan of heeft een bepaalde functie. Als u gezond bent, zijn al uw energieën in balans. Bent u niet gezond, dan stelt een acupuncturist de diagnose door het stellen van vragen, het voelen van de pols en het bekijken van de tong. Soms maakt hij gebruik van aanvullende onderzoeken. Daarna kan een acupuncturist met behulp van naalden bepaalde energieën afremmen of juist stimuleren. Aangezichtspijn wordt door de acupuncturist in drie typen verdeeld.

Type 1

Deze vorm is het gevolg van een vertraagde energiecirculatie in de meridianen, veroorzaakt door bijvoorbeeld kou of tocht. De patiënt die voor het eerst met deze vorm van aangezichtspijn te maken krijgt, heeft vaak een periode van verminderde weerstand en vermoeidheid doorgemaakt, waardoor een hierboven genoemde blokkade eerder heeft kunnen optreden. Kenmerken van dit type aangezichtspijn kunnen zijn:

Type 2

Karakteristiek voor dit type is de enorme stijging van energie vanuit het middenlichaam naar het hoofd. Kenmerken kunnen zijn:

Type 3

Deze vorm lijkt erg op type 2, maar hier ligt de oorzaak meer in het feit dat de stijgende energie de overhand krijgt doordat de dalende energie deze niet in balans kan houden. Kenmerken kunnen zijn:

Boodschappenjongens

Hoe kan acupunctuur deze pijn bestrijden? Iemand die geprikt wordt, ervaart een kort prikkelend gevoel, maar pijnlijk is dat gevoel niet te noemen. Zit de naald erin en brengt de acupuncturist hem wat dieper tot precies in het acupunctuurpunt, dan ervaren de meeste mensen een soort schokje of tintelend gevoel, het zogenaamde 'Qi-gevoel'. 'Qi' is het Chinese woord voor energie. Als naalden in de acupunctuurpunten zijn aangebracht, veroorzaken zij prikkels. Die prikkels gaan via zenuwbanen naar het ruggemerg. U kunt uw ruggemerg beschouwen als een telefoonkabel, die de prikkels naar de hersenen stuurt. In de hersenen worden de prikkels 'vertaald' in bepaalde chemische stoffen die op hun beurt als een soort boodschappenjongens in uw lichaam aan het werk gaan. Onder die boodschappenjongens vallen ook zogenaamde endorfinen, stoffen die pijn kunnen blokkeren.

Welke acupunctuurpunten?

Ieder type aangezichtspijn vraagt een eigen behandeling. Er zijn echter acupunctuurpunten die vaak bij dit soort aandoeningen gebruikt worden. Vaak gaat het om punten op de handen, de voeten of in het gezicht. Is er sprake van een te gevoelig gezicht, dan zal de acupuncturist kiezen voor punten die buiten het gezicht liggen, bijvoorbeeld oorpunten.

Resultaat

De oorzaak bepaalt het aantal behandelingen en het behandelingsresultaat. In het algemeen is aangezichtspijn redelijk tot goed te behandelen. Een grote groep mensen is na behandeling klachtenvrij, een wat kleinere groep ondervindt tijdelijk en/of langdurig verlichting van de pijn en slechts een klein deel heeft geen baat bij acupunctuur.

Marieke Makkink
Uit: Hoofdzaken juni 1995

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek