De Families Van de Putte

Van de families Van de Putte zijn de volgende stammen bekend :

1. De Hoofdstam.

2. De Vlissingse tak.

3. De Walcherse tak.

4. De Zeeuws-Vlaamse tak.


1.De Hoofdstam.

Door Mr.Dr.J.C.Maris van Samdeligenambacht , daarbij geassisteerd door ( waarschijnlijk ) zijn dochter , mej. Dr. A.J.Maris , is een bewezen genealogie opgesteld van de elitaire familie Van de Putte uit Leuven , BelgiŽ. Hierbij is o.a. het oud-archief van de schepenbank van Leuven van vÚÚr 1400 geraadpleegd . De stamreeks begint met ene Jan van de Putte , heer van Wilsele , waar hij het Hof " de Putte " in leen had van de Hertog van Brabant , terwijl hij ook nog bezittingen had in Velthem , zie kaartje.
Hij zal geboren zijn rond 1290 en zijn naam wordt genoemd in verschillende acten in 1312 en 1320 .Zijn nazaten zijn rond 1430 studenten in de natuurwetenschappen aan de universiteit van Leuven ; later ( rond 1553 ) zien we ze terug in Antwerpen als handelaars in wapens en ijzerwaren . Omstreeks 1585 verhuist de familie naar Middelburg , waar een voornaam geslacht ontstaat met een burgemeester , raadsleden en reders van kaperschepen . Johannes Adolphus van de Putte , zee-officier en kapitein bij de V.O.C. , huwde in 1791 met Anna Margaretha Fransen ; hun zoon Johannes , kreeg de achternaam Fransen van de Putte . Dit geslacht bracht o.a. Statenleden ; een minister ; leden van de Tweede Kamer en bankiers voort . Ook hadden zij plantages in Ned. IndiŽ in bezit .
Volgens Maris vertoont de familie-geschiedenis het beeld van een dynamisch geslacht , waarin de bakens tijdig zijn verzet . " Gedurende ruim zeven eeuwen wist men van generatie op generatie een vooraanstaande positie door eigentijdse vernieuwing te handhaven ".

Zie ook het tijdschrift " De Nederlandse Leeuw " , oct. 1969 , blz. 282 e.v.
alsmede " Het Nederlands Patriciaat " , jrg. 1974 ,waarin ook de in Ned. IndiŽ verblijvende familieleden worden genoemd .

Voor een compleet overzicht zie Genalogie Hoofdstam

2. De Vlissingse tak.

Het oudst bekende lid van deze familie is Reinier van de Putte ( 1534 - 1616 ) , apotheker , afkomstig uit Tienen , BelgiŽ. Deze Van de Putte's onderhielden betrekkingen met de Leuvense studenten , genoemd onder het vorige hoofdstuk en kunnen wellicht neven zijn geweest van hun naamgenoten uit Wilsele .Reinier verhuist naar Vlissingen , waar een kort geslacht ontstaat met markante figuren , zoals Carel van de Putte, vice-admiraal van zeeland , overleden in 1695 en Mr. Samuel van de Putte , overleden in 1745 , schepen van Vlissingen en beroemd ontdekkingsreiziger.
Van dit geslacht zijn geen nakomelingen meer bekend.

Dit geslacht is nagezocht door Jonkheer van den Brandeler , zie ook het Tijdschrift " De Nederlandse Leeuw " , 1934 .

Voor een compleet overzicht zie Genealogie Vlissingse tak.

3. De Walcherse tak.

De Walcherse tak is de meest uitgebreide en wijdverspreide tak . De stamvader is Cornelis van Putte , geboren rond 1590 , afkomstig uit de buurt van Kieldrecht / Doel , BelgiŽ , waarschijnlijk landbouwer van beroep .
Zijn kleinzoon , Cornelis Bouwens , inmiddels met de achternaam Van de Putte , verhuisde rond 1675 naar Colijnsplaat op Noord-Beveland . Dat eiland was in de vorige eeuw geheel onder water gelopen en was sinds een tiental jaren weer droog . Om het eiland weer te bevolken werden waarschijnlijk op aantrekkelijke voorwaarden gronden uitgegeven waarop Cornelis Bouwens destijds heeft gereageerd . Op 2 juli 1696 vertrok hij met zijn gezin naar Vrouwepolder op het eiland Walcheren , alwaar het geslacht zich verspreidde . Velen zijn landbouwer geworden of boomkweker; er is zelfs een tak met veel beroepsmilitairen ! Vanaf 1900 vindt ook een uitwaaiering plaats naar de rest van Nederland .

De gegevens van de eerste twee generaties zijn gevonden door Prof.Dr. J.M.G.Leune uit Capelle a/d/ Ijssel.
De derde generatie (plus zijn eigen stamboom) is uitgezocht door Abraham Rudolf van de Putte , leraar te Gouda.
Mijn vader , Willem Lodewijk van de Putte , heeft voor de oorlog , dus voor het bombardement van Middelburg , waarbij een groot gedeelte van het Rijksarchief werd vernietigd ,de aansluiting gevonden met de vierde generatie.
De tak van de familie Van Putte , die zich aanvankelijk verspreidde over West-N.Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden is beschreven door Dhr. J.M.van Putte te Amsterdam.

Een complete genealogie van de Walcherse tak is gereed ;de eerste 5 generaties zijn te vinden onder De Walcherse Tak
.Voor verdere gegevens zie onderaan de Homepage

4. De Zeeuws-Vlaamse tak.

Stanvader van deze tak is Jacob van de Putte , Hoofdman te Sint Kruis . Ook zijn voorvaderen zijn afkomstig uit BelgiŽ ; koppelingen met de eerder genoemde families zijn niet bekend. Leden van deze familie hebben zich in eerste instantie verspreid in West-Zeeuws-Vlaanderen ; later ook in de rest van Nederland o.a. Nijmegen . Verder is het opvallend dat ook hele gezinnen zijn geŽmigreerd naar Noord-Amerika.

Een complete genealogie van deze tak is beschikbaar , maar nog niet geschiklt voor het Internet . Voor gegevens , zie de Homepage.

Terug naar de Homepage