Genealogie van Jan van de Putte.


I : Jan van de Putte, Leenman en ambachtsheer, geboren rond 1290.


Vermeld in 1312 en 1320 als leenman van de Hertog van Brabant voor de heerlijkheid Wilsele en de hof "De Putte"; bezitter van het tijnsgoed "De Olive" te Velthem ( bij Leuven ), België.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:II : Arnold van de Putte, Leenman en ambachtsheer, geboren in het jaar 1320, overleden voor 24 oktober 1367, zoon van Jan van de Putte (I).


Opvolger van zijn vader als leenman voor Wilsele en "De Putte". Bezat het Hof "De Putte " in leen. Na zijn dood werd dit hof door zijn weduwe en zoon Lodewijk verkocht aan haar tweede echtgenoot Vranc de Keersmakere ( op 24-10-1367 )

Hij is getrouwd rond 1344 met Margarethe N., overleden na september 1393.
(Zij was later gehuwd met Vrank Petersz. de Keersmaekere.)

Uit dit huwelijk:
III-a : Lodewijk van de Putte, geboren rond 1345, overleden voor 15 juni 1407, zoon van Arnold van de Putte (II) en Margarethe N..


Mondig verklaard vóór 24-10-1367; opvolger als leenman voor Wilsele en de Putte, welke goederen aan Vranck Petesz. de Keersmaekere op 24-10-1367 werden verkocht.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:III-b : Jan van de Putte, Rentmeester van de Vrouwe van Schoenvorst, overleden voor april 1374, zoon van Arnold van de Putte (II) en Margarethe N..


Bezat een Brabants leen te St. Aechtenrode.

Hij was gehuwd met Katharina Rabode, dochter van Simon Rabode en Katharina.

Uit dit huwelijk:III-c : Gillis van de Putte, overleden na 1408, zoon van Arnold van de Putte (II) en Margarethe N..


Gegoed te Berthem in 1393 en te Putte.

Hij was gehuwd met Machtilde N..
(Zij was weduwe van Johannes van den Dike.)

Uit dit huwelijk:
IV-a : Jan van de Putte, Leenman en ambachtsheer, geboren rond 1365, overleden rond 1435, zoon van Lodewijk van de Putte (III-a).


Leenman voor Wilsele en Putte;bezat het Hof de Putte door naasting op 28-mei 1408, gegoed te Wilsele, Velthem , Berthem en Werchter; bezit en bewoont een huis in de Biestparochie te Leuven in 1390.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:
IV-b : Wouter van de Putte, overleden tussen 1440 en 1445, zoon van Gillis van de Putte (III-c) en Machtilde N..

Hij was gehuwd met Katharina de Berichuys.

Uit dit huwelijk:
V : Jan van de Putte, geboren rond 1405, overleden voor 29 mei 1489, zoon van Jan van de Putte (IV-a).


Mogelijk identiek met Johannes de Puteo filius Johannis de Puteo; student natuurwetenschappen in 1430 te Leuven; gegoed in "Dije Putte" te Wilsele, Berthem, Velthem, Werchter en Tildonk ; bezit een huis in de Biestparochie te Leuven in 1477.

Hij was gehuwd met Johanna van Maerbeke, overleden in het jaar 1489.

Uit dit huwelijk:


VI-a : Willem van de Putte, geboren rond 1440, overleden na 3 november 1511, zoon van Jan van de Putte (V) en Johanna van Maerbeke.


Identiek met Wilhelmus de Puteo, student natuurwetenschappen in 1457 te Leuven; bezit en bewoont een huis en hof op het Berthembos te Berthem; bezat het landgoed " Dije Putte " te Wilsele ;gegoed te Velthem. Was eigenaar van cijnsplichtig land op het Cleijveld bij de Hoochstraet te Velthem.

Hij was gehuwd met Catharina van Breedzijp, geboren te Tildonck, overleden in het jaar 1536.

Uit dit huwelijk:VI-b : Godefridus van de Putte, Schepen van Velthem (in 1494), wonende te Landgoed "De Daelhof "te Velthem ., overleden in het jaar 1527, zoon van Jan van de Putte (V) en Johanna van Maerbeke.

Hij was gehuwd met Catharina van (de) Lare, dochter van Wouter van (de) Lare en Elisabeth.

Uit dit huwelijk:VII-a : Herman van de Putte, geboren rond 1465, wonende te Berthembosch bij Berthem, overleden rond 1528, zoon van Willem van de Putte (VI-a) en Catharina van Breedzijp.


Bezat huis en landgoed "Berthembosch"te Berthem en een huis, land en bos te Veltem .

Hij was gehuwd met Veronica Haveloos, geboren te Berthem, overleden rond 1540.
(Zij is later getrouwd voor mei 1537 met Lodewijk de Costere.)

Uit dit huwelijk:


VII-b : Servaas van de Putte, overleden voor 1537, zoon van Willem van de Putte (VI-a) en Catharina van Breedzijp.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:VIII-a : Henrick van de Putte, geboren rond 1490, overleden na 4 september 1553, zoon van Herman van de Putte (VII-a) en Veronica Haveloos.


Woont in 1523 te Velthem, waar hij een huis ;land en een bos bezat; woonde in 1529 op Berthembosch te Berthem en na 1539 weer te Velthem. Was omstreeks 1505 student natuurwetenschappen te Leuven.

Hij was gehuwd met Catharina Boogaerts, dochter van Johannes Boogaerts en Margaretha Ijden.

Uit dit huwelijk:VIII-b : Gielis van de Putte, brouwer in "de Vliegende Draak", wonende te Brussel, zoon van Herman van de Putte (VII-a) en Veronica Haveloos.

Hij is getrouwd te Brussel op 8 mei 1539 met Margriete de Bruijne, dochter van Hendrik de Bruijne en Marie van Cothem.

Uit dit huwelijk:IX : Herman Henricksz van de Putte, Meester ketelaar in "Den Rooden Spiegel", geboren te Velthem rond 1523, overleden te Antwerpen rond 1582, zoon van Henrick van de Putte (VIII-a) en Catharina Boogaerts.


Vestigt zich vanuit Velthem te Antwerpen; poorterschap op 12-5-1553. Was ketelaar-wapenfabrikant in " Den Rooden Spiegel" , gevestigd aan de Zirkstraat te Antwerpen.
Was Deken van het Gilde "van den croonen ", ( hellebaardiers ). Omstreeks 1589 vertrekt de familie naar Middelburg.

Hij was gehuwd met Johanna van den Bossche, overleden na augustus 1596.

Uit dit huwelijk:X-a : Pieter Hermanszn van de Putte, meester ketelaar, geboren te Antwerpen rond 1553, overleden te Middelburg voor 20 november 1620, zoon van Herman Henricksz van de Putte (IX) en Johanna van den Bossche.


Poorter van Middelburg op 10-10-1589.
Woonde als ketelaar in "De Koning David" te Middelburg.

Hij is in ondertrouw gegaan te Antwerpen voor november 1582 met Agneta Boudewijnsdr. Bouwens, overleden na november 1623.

Uit dit huwelijk:


X-b : Herman van de Putte, ketelaar en koopman te Dordrecht, geboren te Antwerpen rond 1573, overleden te Dordrecht in het jaar 1596, zoon van Herman Henricksz van de Putte (IX) en Johanna van den Bossche.

Hij was gehuwd met Adriana Hallincq, dochter van Jacob Pauluszn Hallincq (pensionaris en raadsheer te Dordrecht) en Cornelia Hermanse van der Bies.

Uit dit huwelijk:XI : Pieter van de Putte, meester ketelaar, gedoopt te Middelburg op 9 mei 1599, overleden aldaar na 9 april 1652, zoon van Pieter Hermanszn van de Putte (X-a) en Agneta Boudewijnsdr. Bouwens.


Was meester ketelaar in "Den Nieuwen Iserman" aan de Lange Delft te Middelburg.

Hij is getrouwd te Middelburg op 26 april 1623 met Levijntje Fransdr. Roose, geboren te Oudenaarde, overleden te Middelburg op 9 mei 1641.

Uit dit huwelijk:

XII : Herman van de Putte, reder van kaperschepen en lakenkoper, gedoopt te Middelburg op 23 juli 1628, overleden aldaar op 24 februari 1678, zoon van Pieter van de Putte (XI) en Levijntje Fransdr. Roose.


Was lakenkoper in "De Witte Leeuw" aan de Lange Delft te Middelburg ;oprichter van de kruitmolen "De Grenadier" bij Middelburg ; reder van kaperschepen.


Hij is getrouwd te Leiden op 9 april 1652 met Catharina Ouzeel, geboren te Leiden op 2 mei 1631, gedoopt aldaar op 4 mei 1631, overleden te Middelburg op 24 oktober 1667, dochter van Jacques Ouzeel en Jenneke Bertens.

Uit dit huwelijk:


XIII-a : Herman van de Putte, Scheepsreder en Burgemeester van Middelburg, geboren te Middelburg op 24 januari 1661, gedoopt aldaar op 27 januari 1661, overleden aldaar op 14 februari 1724, zoon van Herman van de Putte (XII) en Catharina Ouzeel.


Raad en Burgemeester van Middelburg van 1717 - 1723.
Directeur van de Commercie Compagnie ; Waterklerk der "Vijf Ambachten "
Bezat en bewoonde de buitenplaats "De Griffioen" .

Hij was gehuwd (1) met Magdalena de Smit.

Hij is getrouwd te Serooskerke op 23 juli 1688 (2) met Maria van den Brande, geboren te Middelburg op 29 oktober 1665, gedoopt aldaar op 1 november 1665, overleden te s'Hertogenbosch op 9 juni 1701, begraven te Middelburg op 17 juni 1701, dochter van Johan van den Brande en Maria Radermacher.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan op 26 juni 1711 (3) met Elisabeth Vincentius.


XIII-b : Justus van de Putte, Zeepzieder, geboren te Middelburg op 26 juni 1664, gedoopt aldaar op 27 juni 1664, overleden te Dordrecht op 14 april 1692, zoon van Herman van de Putte (XII) en Catharina Ouzeel.


Poorter van Dordrecht op 22-10-1681.
Zeepzieder in "De Olifant" aldaar ; vaandrig bij de schutterij.

Hij is getrouwd te Dordrecht op 6 juni 1684 met Maria Maes, geboren te Dordrecht op 15 april 1659, gedoopt in het jaar 1659, overleden te Dordrecht op 9 maart 1712, dochter van Abraham Gerritszn Maes en Anna Pisset.
(Zij is later getrouwd te Dordrecht op 15 maart 1699 met Arnoldus van den Sande.)

Uit dit huwelijk:

XIV-a : Johannes van de Putte, Zeepzieder, geboren te Dordrecht op 18 augustus 1686, overleden aldaar op 21 november 1745, zoon van Justus van de Putte (XIII-b) en Maria Maes.


Zeepzieder in "De Olifant" te Dordrecht ; luitenant bij de schutterij aldaar ;boekhouder bij het kloveniersgilde.

Hij is getrouwd te Dordrecht op 5 november 1719 (1) met Mondina van Thiel, geboren te Dordrecht op 21 november 1699, overleden aldaar op 24 november 1732, dochter van Jan van Thiel en Helena van Dijck.

Uit dit huwelijk:Hij is getrouwd te Den Haag op 16 september 1736 (2) met Maria Lambertina van Dijck, dochter van Arent van Dijck en Adriana Vijfhuisen.


XIV-b : Abraham van de Putte, geboren te Dordrecht op 19 juni 1689, begraven aldaar op 8 november 1718, zoon van Justus van de Putte (XIII-b) en Maria Maes.

Hij is getrouwd te Dordrecht op 5 februari 1714 met Maria Ouzeel, gedoopt te Dordrecht op 17 januari 1687, begraven aldaar op 1 augustus 1739, dochter van Machiel Ouzeel en Maria 't Hooft.

Uit dit huwelijk:

XV : Justus van de Putte, Gezagvoerder V.O.C., geboren te Dordrecht op 15 november 1732, overleden te Bantam in het jaar 1767, zoon van Johannes van de Putte (XIV-a) en Mondina van Thiel.

Hij is in ondertrouw gegaan te Middelburg en getrouwd te Zutphen op 7 september 1762 met Hester Louise Overdorp, gedoopt te Bergen op Zoom op 3 augustus 1735, overleden te Middelburg op 5 maart 1781, dochter van Johannes Overdorp en Geertruijt Lamberts.

Uit dit huwelijk:

XVI : Johannes Adolphus van de Putte, Kapitein V.O.C., geboren te Zutphen op 4 november 1764, overleden te Indische Oceaan op 16 april 1819, begraven te Kaapstad, zoon van Justus van de Putte (XV) en Hester Louise Overdorp.


Was kapitein V.O.C.; commandeur divisie kannonneerboten in franse dienst;onttrok zich met enige andere officieren aan het bevel van de Napoleon gezinde Admiraal Ver Huyl en bracht zijn schip , de "Circe "naar Amsterdam , waarmee hij de gunst verwierf van Koning Willem I . Kapitein ter Zee Ned. Marine in 1814 ; commandeur Zeeuwse retourvloot op China1817 ; kapitein van de koopvaarder " Middelburg" welke in 1817 als eerste het pas geopende kanaal van Middelburg invoer.
Aan boord van dit schip overleden in de Indische oceaan op 16-04-1819.

Hij is getrouwd te Middelburg op 14 september 1791 met Johanna Margaretha Fransen, geboren te Middelburg op 24 juni 1759, overleden te Amsterdam op 29 december 1829, dochter van Albertus Fransen en Martha de Nijs.

Uit dit huwelijk:
XVII : Johannes Fransen van de Putte, brouwer en fabrikant te Goes, geboren te Middelburg op 26 november 1798, wonende te Buitenplaats "Vredehoef " Nabij Goes, overleden te Den Haag op 9 november 1875, zoon van Johannes Adolphus van de Putte (XVI) en Johanna Margaretha Fransen.


Was adelborst 1e kl.bij zijn vader aan boord van de "Circe ", eervol ontslag in 1817 ;oprichter en lid firma Fransen van de Putte & Zn., kassiers te Goes; lid gemeenteraad Goes; lid Prov. Staten van Zeeland; lid Eerste Kamer der Staten Generaal.
Hij was de eerste van het geslacht Fransen van de Putte.

Hij is getrouwd te Middelburg op 10 september 1818 (1) met Digna Johanna Luteijn, geboren te Middelburg op 19 oktober 1799, overleden te Utrecht op 24 juli 1849, dochter van Abraham Luteijn (koopman) en Augusta Claudina van der Heijden Sinclair.

Uit dit huwelijk:


Hij was gehuwd (2) met Anne Engelbert van Bevervoorde, geboren te Amsterdam op 28 november 1802, overleden aldaar op 14 februari 1873, dochter van Thomas Adriaan van Bevervoorde en Anna van Ossenberch.

Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 11 juli 2000 met Haza-Data 7.2f door:
J.A.v.d.Putte , Kruitmolenlaan 41 , 4337 KP Middelburg.

Terug naar de Homepage HTML uitvoer van HAZA-DATA 7.2