De Amerikaanse Goethals´en

In de loop der jaren zijn verschillende Goethals´en naar de U.S.A. geëmigreerd ; èèn van hen was Johannes Baptista Goethals , geboren op 16 februari 1916 te Stekene , België , die omstreeks 1848 de overtocht waagde .

Hij zou daar huwen met Marie le Barron , eveneens afkomstig uit Vlaanderen en vader worden van o.a. George Washington Goethals, ofwel "GWG" , de beroemde genie-officier uit het Amerikaanse leger , die onder meer het Panama-Kanaal heeft gegraven en die als Generaal-Majoor de eerste Gouverneur werd van de Panama-Canal-Zone .

Zie een korte levensbeschrijving onder The Goethals´ " Hall of Fame".

De exacte gegevens betreffende de emigratie van Johannes Baptista zijn echter nog in nevelen gehuld . Waar doorgaans de computerlijsten van vertrekkende- en aankomende emigranten , opgesteld door Prof. Swierenga , uitkomst bieden , blijkt dat in amerika alle gegevens van aankomst tussen 1845 en 1855 ontbreken .
Verder is het vreemd dat hij , eenmaal in Amerika , zijn naam veranderde in John Louis Goethals .
Dat hij desalniettemin aangemerkt kan worden als de vader van GWG blijkt uit bewaardgebleven brieven van GWG aan familieleden te Stekene .

De voorvaderen van Johannes Baptista alias John Louis zijn terug te voeren tot Egidius Goethals , geboren rond 1530 , waarschijnlijk te Gent , waarschijnlijk slechts nog èèn schakel verwijderd van de Hoofdtak der Goethals´en .

Zie hier voor de genealogie der Amerikaanse Goethals´en

Bronnen :
1. Eigen onderzoek Rijksarchief te Beveren - België
2. " Goethals, genius of the Panama Canal" .
A Biography by Joseph Bucklin Bishop and Farnham Bishop.
3. Archives US Military Academy at West Point .
4. "De Voorouders van Generaal George Washington Goethals . Bouwmeester van het Panama-kanaal "
Een artikel in het tijdschrift : "Vlaamse Stam" , jg. 37 , nr.10 , okt. 2001 , door Jozef Goethals met medewerking van Dhr. J. Buyse te Stekene en Dr. Thomas R. Goethals , Vineyard Haven , USA.

Terug naar de Goethals-Historie