home

 

 

theosofie - broederschap - cyclus van geboorte en dood
oorzaak en gevolg

Theosofie


Theosofie is nederigheid, gehoorzaamheid, ontvankelijkheid en onbaatzuchtigheid. Waarom zo’n levensinstelling? Omdat wij stervelingen dan veel beter goddelijke wijsheid kunnen ontvangen. De naam theosofie is afgeleid van de Griekse taal, theos goddelijk en sophia wijsheid. Het leert dat het Universum bestaat uit geest en stof; beiden evolueren in een constant cyclische stroming. Alles bestaat uit geest en stof, beiden zijn de voertuigen van het goddelijk centrum van bewustzijn, monade genoemd. Van de grootste ster tot de kleinste atoom, alles in de Natuur heeft een centrum van bewustzijn. Het Universum is een bezield bewustzijn.

Het zoeken naar waarheid kan zijn als het zoeken naar een naald in een hooiberg, maar als we weten hoe we moeten zoeken is het makkelijk te vinden, het staart ons aan in de spiegel. De veelheid van wereld religies maken het zoeken naar waarheid moeilijk, net als het zoeken van de naald in de hooiberg. Gautama de Boedha is een perfect voorbeeld hoe wij het zoeken naar waarheid moeten aanpakken. Kijken in het binnenste, het stoffelijk uiterlijke lichaam is de spiegel van wat we innerlijke zijn. Als we onderdanig zijn aan het goddelijke in ons, bereid te gehoorzamen en toe staan dat het ons mag leiden, dan volgen we de oude wijsheidstraditie. In het nieuwe testament staat, het koninkrijk Gods is in ons, dit is afgeleid van deze traditie. We leren dan onbaatzuchtig te worden ten opzichte van onze medemensen, want het koninkrijk Gods is ook in hun.

Alle wereldgodsdiensten zijn gebaseerd op de oude wijsheidstraditie. Theosofie is de oude wijsheidstraditie, het is geen nieuwe kandidaat voor de aandacht van de wereld. Er is geen persoonlijke God buiten ons, die de mens beloont of straft na de dood. Theosofie is ook wetenschap, filosofie en religie, het geeft ons een brede basis voor onze zoektocht naar waarheid van ons verleden, heden en toekomst. De theosofie bestudeert alle wereldreligies maar onderwijst geen ervan, het is aan ons, onze eigen vrije wil, om zijn leerstelling te accepteren of te verwerpen. Er zijn geen dogma’s te volgen omdat waarheid zoeken nooit enggeestig kan zijn.

In de huidige vorm is het aan ons gegeven door de bewakers van de traditie en hun boodschapper, H.P. Blavatsky. Het moderne theosofische genootschap was opgericht in 1875 door de pioniers, H.P. Blavatsky, H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen.

terug