home

 

 

Lezingen - Studiegroepen

Veel mensen zijn op zoek naar heldere antwoorden op vragen die door het leven woorden opgeroepen: Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Wat is het doel van het leven? Hoe ontstaat de wereld of een heelal? Bestaat er toeval in het leven? Bestaan Goden? Wat gebeurt er na de dood? En vele andere kernvragen.

Op de bijeenkomsten wordt op deze levensvragen ingegaan; ze worden vanuit verschillende tradities en perspectieven bekeken, en we kunnen van gedachten wisselen over de betekenis die ze in ons leven hebben.

Toegang is gratis en vrijblijvend. Iedereen die belangstelling heeft is welkom.

Soort van bijeenkomsten

Een studiegroep die een keer in de maand bij elkaar komt en het boek "De Esoterische Traditie " behandelt. Informatie over tijd, data en plaats klik Studiegroepen.


Lezingen: Zijn gestopt per 2015

terug