Navigation


MIG/MAG Lassen

Bij deze lasprocessen wordt een lasdraad continu mechanisch aangevoerd, terwijl tussen de draad en het werkstuk een elektrische boog in stand wordt gehouden. Hierdoor zal de draad afsmelten; tevens wordt het werkstuk plaatselijk tot smelten gebracht. Beide materialen vloeien samen en er ontstaat, na stolling van het geheel, een lasverbinding. Bij het MIG- en het MAG-lassen wordt, om het gesmolten lasbad en de stollende lasrups te beschermen tegen de inwerking van de lucht, rond de boog een beschermgas aangebracht. Als het gas een zogenaamd actief gas is zoals b.v. CO2, dan spreken we van MAG-lassen. Dit proces wordt toegepast bij het lassen van de ongelegeerde, de laaggelegeerde en de hooggelegeerde staalsoorten. De inerte beschermgassen zoals argon en helium, worden toegepast bij het lassen van de non-ferrometalen zoals aluminium en koper. Men spreekt dan van MIG-lassen. Voor het lassen van de roestvrije staalsoorten worden gassen op basis van argon, gemengd met CO2 of O2 toegepast. Hierbij spreekt men dan ook van MAG-lassen.

Continue


TIG Lassen

Bij het TIG-proces wordt de lasboog getrokken tussen een aangepunte wolframelektrode en het werkstuk in een inerte atmosfeer van argon of helium. De geconcentreerde boog, die wordt gevormd aan de stiftvormige elektrode, is ideaal voor nauwkeurig laswerk waaraan hoge kwaliteitseisen worden gesteld. Omdat de elektrode bij het lassen niet wordt afgesmolten hoeft de lasser niet te schipperen tussen de door de boog ingebrachte warmte en neergesmolten materiaal van een afsmeltende elektrode. Als toevoegmateriaal nodig is, wordt het onafhankelijk van de boog aan het lasbad toegevoegd. Toepassingen Het TIG-lassen wordt in alle sectoren in de industrie toegepast en is in het bijzonder geschikt voor hoogwaardige lasverbindingen. Bij het handmatig lassen is de kleine boog ideaal voor het lassen van kleinere wanddiktes of voor een goede beheersing van de inbranding (bij het lassen van grondlagen bij het lassen van pijp). Omdat de neersmelt gering is (bij het gebruik van laselectroden) wordt aan het booglassen met beklede elektroden of het MIG-lassen de voorkeur gegeven voor dikkere materialen en vullagen bij het lassen van dikwandige pijp. TIG-lassen wordt ook bij gemechaniseerd lassen toegepast. Er is een gevarieerd aanbod van kant en klare systemen voor het orbitaal lassen van pijpverbindingen voor chemische installaties en ketelbouw. Dergelijke systemen vereisen minder lashandvaardigheid, maar de operator moet wel goed getraind worden.

Continue


Booglassen/Electrode Lassen

Bij het Booglassen wordt gelast met een elektrische vlamboog.
De langs de lasnaad voortbewogen boog brandt hierbij tussen een kool- of een metaal elektrode en het werkstuk. Bij de heersende boogtemperatuur komen moedermateriaal en metaal electrode, ook wel lasstaaf genoemd tot smelten.
Gelast wordt met zowel gelijkstroom als met wisselstroom,
die uit veiligheidsoverwegingen op ca 42 volt wordt gehouden. Om de oxidatie tijdens het lassen tegen te gaan wordt gewerkt met slakbescherming of met een drijfgas.
Wordt vaak gebruikt bij dikkere materialen.

Continue


About Me

Yeah, itīs me! Dennis Nipius
Leeftijd: 37
Serooskerke, Walcheren