PANTHEON ZORG, een enthousiaste organisatie met soms een onorthodoxe aanpak en professionele betrokkenheid bij cliënten en hun doelen.

Onze bedrijfsnaam en filosofie ontlenen we aan het Griekse woord; Pantheon. De naam van een gebouw in Rome dat in 27 v. Chr. werd gebouwd en dat Aan alle Goden werd gewijd. Kenmerkend voor dit type gebouw, dat op verschillende plaatsen in Europa terug te vinden is, is de lichtkoepel die door een rond gat het daglicht naar binnen laat en met het draaien van de zon een steeds ander lichtbeeld in de koepel geeft. Het zien en ervaren van licht is de essentie van ons streven mensen te helpen in balans te komen met zichzelf en hun omgeving.

Alle betrokkenen bij ons bedrijf zijn agogisch geschoold en beschikken over handvaten om professioneel ondersteuning te bieden aan onze cliënten op de leef (probleem) gebieden waar zij hulp behoeven. We streven naar een planmatige en beheersbare aanpak zonder dat cliënten of de betrokkenen in het cliëntsysteem hier hinder of oponthoud in hun ontwikkeling in hebben. Een pragmatische aanpak met open en transparante communicatie heeft onze voorkeur. We staan voor onze cliënten en houden van duidelijkheid, ook naar het cliëntennetwerk.

In onze (dagbesteding) activiteiten proberen we een optimale aansluiting te realiseren tussen de behoeften van onze cliënten, hun persoonlijke doelen en het zinvol bezig zijn. Onze kleinschaligheid maakt dat we flexibel in kunnen spelen op individuele behoeften en ontwikkelingen, dus een activiteit die zinvol is en nog niet bestaat roepen we samen in het leven. We appelleren aan het inzicht en initiatief van onze cliënten op het gebied van verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen. Cliënten geven hiermee zelf vorm geven aan hun eigen leven. Dagbesteding bij Pantheon is niet alleen bezig zijn maar vooral actief worden en inzichten krijgen. Essentieel is activering en re-integratie en daarmee aan de slag gaan om op een gezonde wijze deel te nemen aan de samenleving en het arbeidsproces.

Om onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen beperken we ons niet tot dagbesteding alleen. We noemen dit "dagbesteding plus", voor al onze activiteiten en diensten kunt u terecht op onze activiteiten pagina.