PANTHEON ZORG richt zich op het aanbieden van dagbesteding (plus).

Dagbesteding (plus) is voor ons op een zinvolle wijze invulling te geven aan je dag, door deel te nemen aan passende activiteiten.
Ons doel is vraaggerichte zorg te leveren, we bieden activiteiten aan en ondersteunen zelf initiatief.
De basis van dagbesteding is het bieden van structuur met uiteindelijk een verbetering van het welbevinden van onze klanten.

Je kunt bij ons terecht voor zowel groepsbegeleiding (dagbesteding) als individuele begeleiding, extramurale zorg. In ons programma combineren we dagbesteding / individuele begeleiding met thuiszorg waarbij we naast het uitvoeren huishoudelijke taken cliŽnten stimuleren te werken aan hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid in hun eigen woonomgeving.

Wij hebben een breed aanbod aan activiteiten ingericht voor onze cliënten:

Op onze facebook pagina staan de meest recente verslagen en foto's van activiteiten.