soemerische mythologie

Soemer

Land van de Goden

(Teksten ontleend uit het boek: de 12de planeet van Zecharia Sitchin)

Het staat onomstotelijk vast dat de 'oude woorden', die duizenden jaren lang als de taal van de hogere wetenschap en godsdienstige geschriften gebruikt werd, de taal van Soemer was. Evenmin kan eraan getwijfeld worden dat de 'oude goden' de goden van Soemer waren; documenten, verhalen en genealogieen en geschiedenissen van goden die ouder zijn dan die van Soemer zijn nergens gevonden. (Dus ook ouder dan de bijbelse geschriften waarin frapante paralellen te lezen zijn, website eigenaar). Toen deze goden (in hun oorspronkelijke Soemerische vormen, of in de latere Akkadische, Baylonische of Assyrische) hun namen kregen en geteld werden, bevatte deze lijst vele honderden. Maar eenmaal geclassificeerd, bleek overduidelijk dat ze geen hutspot van godheden vormden. Aan hun hoofd stond een pantheon van twaalf grote goden, ze werden bestuurd door een vergadering van godheden, en waren verwant. Toen eenmaal de mindere nichten, neven, kleinkinderen e.d. uitgesloten werden, bleek er een veel kleinere en samenhangende groep van godheden naar voren te komen - ieder met een eigen rol, ieder met een bepaalde macht of verantwoordelijkheid.

 

Soemerische Goden

Soemerische teksten

Film over de soemerische mythologie

Biografie Zecharia Sitchin

                   

                   

Home