Petronella Janse Waegemaeckers.


Zij was gehuwd met
Huijbertus Peters van der Pas.

Uit dit huwelijk:

INDEX