Huijbertus Peters van der Pas.


Hij was gehuwd met
Petronella Janse Waegemaeckers.

Uit dit huwelijk:

INDEX