Homepage (klik hier)

Artikelen (index)

Bibliotheek

1. On-line marketing

2. Web Publishing

Nieuwsbrief (Klik hier)

Contact (klik hier)

Veiligheid en Virussen

1 april 1999 - Onopgemerkt en zonder toestemming wordt het adresboek van Microsoft Word en Outlook gelezen en gebruikt. Het macro-virus Melissa zorgt ervoor dat de eerste vijftig personen in de adresboeken de volgende in de keten van ge´nfecteerden worden. 

Het virus dankt haar populariteit niet zozeer aan de schade die het toebrengt alswel aan de snelheid waarmee het zich over de wereld verspreid. Het gevaar dat derden ongezien mee kunnen kijken op een harde schijf bestaat bij dit virus en haar mutanten niet.

Het beveiligingslek in de Microsoft-produkten doet de discussies over veiliheid en privacy weer opleven. Het feit dat ongewenst gebruik wordt gemaakt van gegevensbestanden op een harde schijf, roept angst op. Producenten van andere mailprogramma┤s hebben nog geen uitspraken gedaan over de aanwezigheid van reeds bekende beveiligingslekken in hun produkten. 

Vooralsnog lijken alleen Microsoft-produkten voedingsbodem te bieden voor deze virussen. Softwarebeveiligingsexpert Fred Cohen, direct betrokkene in het spel tussen hacker en security, verwijt het miljarenconcern de kantjes eraf te lopen in de beveiliging van Windows-produkten. 

In februari 1998 raakten de internationale gemoederen reeds eerder verhit vanwege veiligheidsproblemen. De Verenigde Staten, zo werd toen bekend, luisterden structureel Europees telefoon-, fax- en e-mailverkeer af. Project Echelon bestaat ondertussen niet meer. 

Links:

Microsoft

Echelon

Symantec

Network Associates

Het is echter niet alleen de overheid die meeluistert. In virusland is de laatste tijd veel te doen over de zogeheten Trojan Horses en Worms. Eerstgenoemden stellen eenieder in staat sofwarematige totale controle te nemen over een andere p.c. Wormen daarentegen zijn minder agressief. Zij lijken op hun fysieke tegenhangers; ze springen van de ene p.c naar de ander zonder (al te veel) schade toe te brengen. 

Partijen die van deze indringingspraktijken profiteren zijn anti-virusproducenten als Symantec en Network Associates. Zij bieden viruskillers aan om het computergebruik zo veilig en persoonlijk mogelijk moeten houden. Via internet zijn gebruikers van deze software in staat anti-virusbestanden op ieder gewenst moment te up-daten.

<Terug naar artikelindex>