Homepage (klik hier)

Artikelen (index)

Bibliotheek

1. On-line marketing

2. Web Publishing

Nieuwsbrief (Klik hier)

Contact (klik hier)

Marketing via de Inbox

16 maart 1999 - "Een bedrijf moet zeer zorgvuldig omgaan met de wens van een klant en eerst toestemming vragen voor het versturen van e-mail." OHRA-directeur Weyschede onderkent de potentiŽle kracht van elektronische direct marketing, maar is zich ook bewust van de dunne lijn die hij bewandelt tussen gewenste en ongewenste e-mail.

Internet is bij uitstek geschikt om de klant direct te benaderen. Naarmate er meer mensen on-line zijn, wordt het voor bedrijven steeds interessanter het medium in te zetten als marketinginstrument.

Dat elektronische marketing een hoge vlucht gaat nemen, blijkt uit cijfers over de markt in de Verenigde Staten. De Direct Marketing Association (DMA) berekende dat vorig jaar voor fl. 1,2 miljard aan elektronische direct marketing werd besteed. De verwachting voor de nabije toekomst is een explosieve groei in de e-dm bestedingen. Voor 1999 berekent de DMA een bedrag van fl. 2,2 miljard dat in 2003 op is gelopen tot fl. 10,4 miljard.

Het succesvol kunnen toepassen van direct e-mail vereist een database met gegevens van internetgebruikers.

Links:

Ohra

DMA

Het verzamelen en interpreteren van gebruikersgegevens is een secure aangelegenheid. Het analyseren van serverlogs op hits, pageviews en clickthroughs en het volgen van cookies vereist geschikte software en ruime kennis van zaken.

Dat geldt ook voor de gegevens over lifestyle, demografische gegevens en voorkeuren die een gebruiker bij een site over zichzelf opgeeft. Echter, voordat een consument persoonsgegevens verstrekt zal het bedrijf hem wel duidelijk moeten zijn welk voordeel hij heeft bij het verstrekken van zijn gegevens.

Bij de benadering van een klant kiest Weyschede daarom alleen voor de opt-in mogelijkheid waarbij de ontvanger zelf aangeeft of hij via e-mail benaderd wil worden. Een iets minder agressief middel is de e-mail lijst. Door zich bij een mailing list aan te melden geeft een gebruiker aan regelmatig door een producent op de hoogte te willen worden gehouden over zaken waarin hij is geÔnteresseerd.

<Terug naar artikelindex>