Projectleider
Anke van den Ende
Binnen de Veste
INHOLLAND

Doelgroep
Primair onderwijs

Vakgebied
Nederlandse taal

Status Project
In uitvoering
 


Zierikzeese kunst

De kinderen maken digitale foto's van kunst en een verslagje over de kunstwerken in Zierikzee.Deze digitale werkstukjes worden op de website van de school geplaatst.

 

 

Trefwoorden

beeldende kunst


Startdatum
oktober 2002
  Einddatum
juni 2003

Site van het GrassRoots project
www.binnendeveste.nl


Algemene informatie

Projectonderwerp

 kunst

Leerdoelen
Het leren omgaan met een digitale camera. Het maken van een verslagje in Word en het plaatsen van de foto als illustratie. Het versturen van het werkstuk met E-mail

Vakgebied
Nederlandse taal
Werken volgens plan
Nieuwe media

ICT materiaal
Tekstverwerker
Digitale fotocamera
Email
Internet

 

Onderwijswerkvorm
Groepswerk
Werkstuk

 Uitvoering project

Projectorganisatie
Het is een initiatief van een groepsleerkracht. De directeur is enthousiast over dit plan en stimuleert de leerkrachten in het gebruik van computers.

Samenvatting en uitvoering projectinhoud
Het is leuk om naar kunst te kijken.Kinderen leren om wat meer naar hun omgeving te kijken en hun mening te vormen over beeldende kunst. Het leren omgaan met een digitale camera en de foto daarna gebruiken als illustratie voor een werkstukje in Word is voor de kinderen nieuw.

Leerlingenactiviteiten
Bekijken en fotograferen van kunst in Zierikzee. Maken van een verslagje.Het resultaat versturen zodat het op de website geplaatst kan worden.

 


 

Voorbereidingen docent

Fase 1
Brainstormen en idee-vorming
1.Het maken van een werkplan met de kinderen. 2.Hoe gaat het gerealiseerd worden buiten de school? Begeleiding? Na of onder schooltijd? 3.Hoe pas ik het in tijdens school. 4.Wat moet er in het verslag staan?Onderwerp, materiaal, waar staat het,wie heeft het gemaakt, vind je het mooi en waarom. 5.Waar leen ik een digitale camera?

Fase 2
Opstellen projectplan
Het project heeft te maken met taal, kunst, kunstbeleving, handenarbeid en er wordt gebruik gemaakt van computers. Het is vernieuwend omdat het omgaan met een digitale camera nieuw is voor de leerlingen. De leerkracht heeft, denk ik, genoeg kennis van ICT om dit project te realiseren.Er is geen digitale camera op school aanwezig. Er is een computerlokaal op school.

Fase 3
Opstellen en uitvoeren van lessen, evalueren van lessen, eventueel projectplan bijstellen.
Onze school is hard op weg om een Daltonschool te worden Er wordt veel aan zelfstandig werken gedaan en daardoor is dit project ook zo goed in te passen. De leerlingen zijn gewend om heel regelmatig met computers te werken en ze werken ook vaak in groepjes samen.

Fase 4
Evaluatie van het project
De gemaakte werkstukken zullen te zien zijn op de website van de school .Ze zijn te vinden bij groep 7.

 

 


Gegevens opleiding

INHOLLAND
Binnen de Veste
Zierikzee

www.binnendeveste.nl
binnendv@zeelandnet.nl


 

   terug