29/07/02

Op 22 juni hebben wij en barbecue georganiseerd voor clubs en belangstellenden.
Er zijn ruim 100 mensen gekomen om bij de gezellige barbecue aanwezig te zijn.
Allen nog hartelijk bedankt voor de aanwezigheid!