Nakomelingen van - Descendants of

Cornelis Colijn en Jansje Klinkenberg

 

GEBOREN / BORN 23-02-1849 NOORDWIJK N.L.

 

OVERLEDEN / DIED 28-11-1926 VO0RHOUT N.L

 

De van geboorte Noordwijker Cornelis Colijn is al op vroege leeftijd wees geworden.Zowel zijn vader als moeder overleden in zijn geboortejaar 1849 als gevolg van een cholera-epidemie. Zijn tante Johanna Colijn en haar man Leendert Gerardus Scheepmaker ontfermde zich over het jonge weesje en zodoende groeide Cornelis in Noordwijk op.Hij verhuisde naar Voorhout en trouwde daar met de eveneens in Noordwijk geboren maar in Katwijk opgegroeide Jansje Klinkenberg.Drie jaar later verhuisde het gezin,ze hadden inmiddels twee zoons naar Kethel,een dorp in de buurt van Schiedam.Als spoorwegbeambte vond Cornelis daar werk.In 1877 keerde het gezin,inmiddels vijf kinderen rijk,door een overplaatsing naar Voorhout terug,en ditmaal voorgoed.Tien jaar later in 1887,kocht Cornelis een stuk weiland van ongeveer een hectare met een huis en een schuur naast het huidige cafe Van Leeuwen.Op dat moment was hij nog werkzaam bij het spoor,maar vanaf die tijd moet hij zich zijn gaan bezighouden met het telen van groente en later ook bollen.In 1894 is hij de zaken serieuzer gaan aanpakken.Dat jaar schreef hij zich in als lid van de Koninklijke Vereniging voor Bloembollencultuur en het bedrijf ging van start.Hij had goed gezien dat er met het kweken van bollen meer geld te verdienen was dan met groente.In 1902 moest het gezin,inmiddels uitgebreid tot10 kinderen,opnieuw verhuizen.Schuin aan de overkant werd een geheel nieuwe schuur met daaraan vast twee woonhuizen gebouwd.Tot op de dag van vandaag de vestigingsplaats van het bedrijf.Met de oprichting van de vennootschap "firma C.Colijn en Zonen"werd ook de oudste zoon,Anthonie,definitief betrokken bij het bedrijf.De Colijnen hielden zich niet alleen met het eigen bedrijf bezig maar ontplooiden ook tal van bestuurlijke activiteiten in Voorhout en omgeving.Zo vinden wij Cornelis Sr.(de oprichter) in de jaren 1905-1920 terug als respectievelijk raadslid en Wethouder namens de A.R.P. van de Gemeente Voorhout.

Handtekeningen van de trouwakte van Leendert Gerardus en Johanna

 

Signatures from the wedding licence of Leendert Gerardus and Johanna  

 

Cornelis born in Noordwijk, was orphaned at very early age. His parents died in 1849 of the plague.His aunt Johanna Colijn and her husband Leendert Gerardus Scheepmaker took him in and he spend his youth in Noordwijk. Later he moved to Voorhout and married Jansje Klinkenberg also born in Noordwijk but who grew up in Katwijk. Three years later the family, they had already two sons, moved to Kethel a village just outside of Schiedam. Cornelis found work there as a railway worker .The family who now had five children returned to Voorhout for good in 1877.Ten years later in 1887,Cornelis bought one hectare of land, with a house and a shed next to the present day pub van Leeuwen. From there on he worked his land, first growing vegetables and later bulbs. In 1894 he started to run a real business, and became a member of  The Royal Bulb Assosiation.He had already seen that there was more money to be earned in bulbs than vegetables.In 1902 the family who now had  ten children moved again.On the other side of the street a new shed and two houses were build. This is up to the present day the seat of the Company  Colijn & Sons. A few years later the oldest son Anthonie was officially appointed as an assistant director of the company.The Colijnís were not only busy with the business. They also developed an interest in many administration activities in Voorhout and the neighbourhood.Cornelis Senior, the founder of the company was in 1905-1920 town councillor and alderman in Voorhout on behalf of the A.R.P. a prominent protestant party in The Netherlands. 

Tekst uit 100 jaar C.Colijn en Zonen:

 

Joop Warmenhoven,Voorhout

 

Engelse vertaling: Jean Hoogerdijk-Shaw, Heinkenszand

 

 

Foto is van voor 1910,vermoedelijk genomen vlak voor de emigratie naar Amerika van een

aantal kinderen van Cornelis Colijn en Jansje Klinkenberg.

Met dank aan Peter van Zuylen,kleinzoon van Leuntje Cornelia Colijn

 

Staand v.l.n.r./Back row, left to right.Read for e.v. husband or wife from.

Pieter van Zuylen e.v.Johanna Colijn,Johanna Colijn, Pleuntje Kramer e.v.Anthonie Colijn,,Willem Colijn,

Gerrit Jungerius e.v. Leuntje Cornelia Colijn,Johannes Colijn,Maria Colijn,

Johan Colijn,Leendert Gerardus Colijn en Cornelis Colijn.

 

Zittend v.l.n.r./ Front row, left to right 

Anthonie Colijn,Trijntje Algera e.v. Willem Colijn,Leuntje Cornelia Colijn,Aartje Kruick e.v. Johannes Colijn,

Jacobus Colijn,Netty van Cuijlenburgh e.v.Leendert Gerardus Colijn

 

 

 

 

 

The Bergman Story

The Hoogerdijk Family

Ancestors of Cornelis Colijn

Oegstgeest in oude foto's / historic pictures

Louis Adolf Colijn

Koninklijke onderscheiding / Royal decoration

Gedichten van Janny Hoogerdijk-Colijn

Onze kleinzoon, Micha Hoogerdijk

Voorhout in oude foto's / historic pictures

20.000.000 oude ansichtkaarten,foto's en verzamelingen

 

Click on "Tip" to view 154 pictures of The Colijn Reunion at Panorama Tulipland Voorhout The Netherlands. Klik op "Tip"om

de 154 foto's te bekijken van onze familie reuniŽ die gehouden is op 12 april 2003 in Panorama Tulipland te Voorhout

 

 

 

Wilt u ook foto's ,tekst, documenten e.d. aan deze site toevoegen, neem dan kontakt op met de webmaster van deze site. If you want to add information, pictures etc. to this site,please mail the webmaster.

 

Webmaster:Wim Hoogerdijk

Zangvogelstraat 29

4451 CD Heinkenszand NL

Phone:+31(0)113-562763

 

Last update August 7th 2013

This web site was produced the 8th of July 2001 by Personal Ancestral File,

Free counter and web stats