Wwweb smiles

03 februari 2009

Zeeuws-Vlaams volkslied (mp3)

(Tekst schaamteloos gekopieerd van wikipedia)

Het Zeeuws-Vlaams volkslied is geschreven in 1917 door ds. J.N. Pattist en J. Vreeken. De muziek is van A. Lijssen.

Het lied is net als het Zeeuws volkslied een reactie op de Belgische annexatieplannen naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Nederland was daarin neutraal gebleven, maar de Belgen vonden dat Nederland zich door die neutraliteit pro-Duits had opgesteld en eisten daarom Zeeuws-Vlaanderen en Limburg op. In Zeeland werd fel op de Belgische eisen gereageerd. In Zeeuws-Vlaanderen werd een strijdlied geschreven dat de band tussen het 'landje' en Nederland benadrukte. Later groeide het lied uit tot het Zeeuws-Vlaams volkslied.

En nu de muziek...

De opname is uit 1948, gemaakt op 27 juli bij gelegenheid van bezoek van Koningin Wilhelmina aan Sluis alwaar zij ter gelegenheid van haar gouden jubileum een cadeau krijgt aangeboden. Dit cadeau bestaat uit een plantsoen en bomen op de wallen van Sluis. Bron: audioarchief van de wereldomroep.Een kinderkoor zingt twee coupletten (het eerste en laatste) van het Zeeuws-Vlaams volkslied.

Waar eens 't gekrijs der meeuwen
Verstierf aan 't eenzaam strand,
Daar schiepen zich de Zeeuwen
Uit schor en slik hun land;
En kwam de stormwind woeden,
Hen dreigend met verderf,
Dan keerden zij de vloeden
Van 't pas gewonnen erf.
Refrein:
Van d'Ee tot Hontenisse
Van Hulst tot aan Cadzand
Dat is ons eigen landje,
Maar deel van Nederland.
Waar eens de zee├źn braken,
Met donderend gedruis
Daar glimmen nu de daken,
En lispelt bladgesuis.
Daar trekt de ploeg de voren,
Daar klinkt de zicht in 't graan.
Daar ziet men 't Zeeuwse koren,
Het allerschoonste staan.
Daar klappen rappe tongen,
De ganse lieve dag.
Daar klinkt uit frisse longen,
Gejok en gulle lach.
Daar klinkt de echte landstaal,
Geleerd uit moeders mond.
Eenvoudig, zonder omhaal,
Goed Zeeuws en dus goed rond.
Daar werd de oude zede,
Getrouwelijk bewaard.
En 't huis in dorp en steden,
Bleef zuiver Zeeuws van aard.
Daar leeft men zo eendrachtig,
En vrij van droef krakeel.
Daar dankt men God almachtig,
Voor 't toegemeten deel.
De worstelstrijd met Spanje,
Bracht ons het hoogste goed,
De vrijheid door Oranje,
Betaald met hartebloed.
Dat goed gaat nooit verloren,
De Nederlandse vlag,
Zal wapp'ren van de toren,
Tot op de jongste dag.

Labels: ,

02 februari 2009

Ook voedselbank voor hond en kat

Best wel logisch eigenlijk: na de ongeveer 200 voedselbanken in dit land is er nu ook aanvullende hulp voor de armlastige baasjes van hond of kat. Stichting Animal Rescue Nederland (nooit van gehoord) zou fabrikanten van diervoeder benaderen voor samenstelling van dierenhulppakketten.

Dit bericht staat vandaag op telegraaf.nl. Er staat bij dat voorzitter Jack de Jongh van de stichting laat weten dat er bij arme mensen vaak het eerst wordt bezuinigd op voer voor de huisdieren. Maar waar dit statement op gebaseerd is, is onduidelijk, en het tegendeel lijkt waar. De meeste honden- en kattenbezitters zullen eerder bezuinigen op hun eigen eten, dan hun huisdier tekort te doen.

Aha, even googelen en dan komen we op de site van de initiatiefnemers, de stichting Pup in Nood. Daar ook de nodige informatie om uw bijdrage te leveren of om gebruik te maken van de voedselbank.

Labels: ,

30 januari 2009

Foto Fuck Vrijdag - 23/1/2009

Het is foto fuck vrijdag op retecool.com. De opdracht deze week luidt: Foto Fuck een controversiele supermarktverpakking. Wwweb's bijdrage:

Labels: ,

28 januari 2009

Foto Fuck Vrijdag - 23/1/2009

Foto Fuck een flowchart voor een dag uit het leven van een bn-er.

Labels: ,

16 januari 2009

Foto Fuck Vrijdag - 16/1/2009

Naar aanleiding van het bericht dat de FBI een afbeelding van Osama bin Laden heeft gemaakt waarop de terroristenleider is afgebeeld als een westerse zakenman, gaan we vandaag een passende vermomming voor Osama Bin Laden fotofucken.

Labels: ,

14 januari 2009

Foto Fuck Vrijdag - 9/1/2009

Het is weer Foto Fuck vrijdag op Retecool.com (dus toch ook in 2009!).
Het onderwerp van vandaag is Extreme Advertising.

Wwweb's inzending is natuurlijk geinspireerd door de Telegraaf-gekte rond Luca Prins, 17 jaar, met te kleine bikini en te grote borsten gefotografeerd na haar nieuwjaarsduik in de Noordzee.

Labels: ,

10 januari 2009

Even geen crisis, maar ... schaatsen


Grotere kaart weergeven