Genealogie van de familie

Wauters - Lambert en Laffeber - Duerinck

 


Rapport bekijken.

Wauters - Lambert - Laffeber - Duerinck,

afkomstig van Zeeuws Vlaanderen en Land van Waas.

Inleiding

Voordat ik überhaupt van het begrip genealogie gehoord had, heb ik altijd al willen weten wie mijn voorouders waren, wat hun beroep was en waar ze afkomstig waren. Het geneaologie virus is begonnen, toen ik een zeer sumiere tekstoverzicht van de mannelijke lijn van de familie Wauters voor ogen kreeg (het zgn. parenteel). Dit was rond augustus 2006. In eerste instantie zocht ik binnen familie Wauters naar verdere vertakkingen, maar ik was al snel geinteresseerd in mijn andere takken. Ik merkte dat ik tevens zeer geinteresseerd was in ALLE voorouders van mezelf, de zogenaamde kwartierstaat. Een prettige bijkomstigheid was, dat een aantal stambomen door anderen al geheel of gedeeltelijk waren uitgezocht, met name de stamboom met de famillienaam Lambert en Duerinck. Later heb ik ook de stamboom op naam van mijn vrouw Broeckaert en Seghers uitgezocht. Van de andere stambomen waren (zeer) beperkte gegevens aanwezig. Op dit moment staan de volgende namen in mijn kwartierstaat,die een direkte link te zien geeft: Eggermont, Hamelink, Maes

Inmiddels kan ik gerust zeggen dat dat deze hobby er een "voor het leven" is. De bezoeken aan het archief te Hulst zijn inmiddels al niet meer te tellen, evenals de bezoeken aan het Rijksarchief te Beveren.

Wet op de Privacy

Bij het presenteren van de genealogische gegevens van personen voorkomend in mijn onderzoek, is rekening gehouden met het privacy aspect. Per 1 november 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht, waarin is vastgelgd dat door de verwerking van persoonsgegevens, op papier dan wel in de computer, van nog levende personen, anders dan voor persoonlijk gebruik, toestemming nodig is van degene op wie de informatie betrekking heeft. Om deze redenen zijn personen geboren voor 1-1-1930 niet beschikbaar, tenzij bovengemelde toestemming heeft verleend. Dat sluit niet uit dat nog in leven zijnde personen in dit bestand kunnen worden genoemd. Indien zij bezwaar hebben tegen het hier presenteren van hun naam, dan zal deze zo spoedig mogelijk na melding uit deze publicatie worden verwijderd.

 

Ronald Wauters

Ronald Wauters Mijn stamboomonderzoek is uiteraard niet compleet. Indien u aanvullingen, fouten, opmerkingen e.d. heeft, gelieve dit aan mij kenbaar te maken.

Laatste update 26-12-2012