Home

Nieuws

Geschiedenis

Algemene info

Technische gegevens

Foto's

Routebeschrijving

Links

Gastenboek

Contact

Geschiedenis

Zo'n 300m ten zuiden van de dorpskern staat aan het molenwegje, op een circa 1,75m hoge molenberg, een kleine houten zeskante grondzeiler van het Zeeuwse type.
Deze korenmolen uit 1801 rust op zes teerlingen, 
waarop zes 2,4m hoge en iets schuine naar binnen
lopende velden zijn geplaatst. Na een insnoering 
halverwege volgt een met dakleer beklede romp met
op de zes hoeken witte verticale stroken dakleer. 
Ook de molenkap boven de twee zolders is met dit 
materiaal gedekt.

Zijn voorganger, die mogelijk uit 1616 dateerde, 
waaide in een zware novemberstorm in 1800 om. 
Eigenaar Piet Brand verkochte de huidige molen in 
1824 aan L.A. Verhage. In de koopakte werd bepaald
dat de ambachtsvrouw van Aagtekerke of haar 
rechtverkrijgenden het recht van voorkeur bij 
verkoop kreeg.

Bij een openbare verkoop in 1866 kwam de molen in het bezit van Pieter Kwekkeboom, die hem voor zijn zoon, een molenaarsknecht in Wissenkerke, kocht. Van genoemd recht werd toen door de voogd van de ambachtsheer afstand gedaan in ruil voor vrijheid dat de ambachtsheer ten allen tijde zijn paarden kosteloos in het schuurtje bij de molen mocht stallen. Daarnaast moest jaarlijks 48 gulden grondrente aan hem worden afgedragen en bij verkoop van de molen moest hem de voorkeur worden gegeven. Vanaf 1867 was de molen onafgebroken in bezit van de molenaarsfamilie Kwekkeboom. Zij maalden met een koppel 15der kunst- en blauwe stenen en oorspronkelijk ook nog met een derde koppel, een mengmachine en een buil op de eerste zolder.

In de naburige maalderij, die tijdens de restauratie van 1970/71 is verwijderd, stonden een hamermolen met 25 pk elektromotor, een silo voor 10 ton graan, een mengmachine en een elevator. De twee maalstenen en buil zijn toen maalvaardig gemaakt.

In 1996/1998 zijn bij en restauratie aan de kap beide voeghouten met spantring en roosterhouten, korte spruit met achterkeuveleind, windpeluw met voorkeuveleind en gehele overring vernieuwd. De spanten met gordingen zijn overgezet op de nieuwe spantring. De houten bekleding van de kap is ook geheel vernieuwd met daarop bitumen.
Aan de romp zelf zijn de volgende zaken vernieuwd; 3 van de zeskantstijlen zijn aan de bovenzijde aangescherfd. Het complete boventafelement met neutenkruiwerk, vloeren van de steenzolder en kapzolder met enkele draagbalken, enkele veldkruisen, ramen, steenkuipen en toebehoren, en de maalbakken en meelkokers van beide koppel stenen. Aan de buitenzijde werden de beide roeden met hekwerk vernieuwd en het kruirad.

Deze korenmolen, die nooit bewoond is geweest, was tot 1955 op windkracht in bedrijf. In het witte motorhuis bij de molen was een aantal jaren het VVV gehuisvest. Vanaf 2001 niet meer.
Sinds de herindeling, op 1 januari in 1998, is de molen eigendom van de gemeente Veere.

Molen Aagtekerke