Vragen

Over migraine, clusterhoofdpijn, aangezichtspijn, hoofdpijn en spierspanningshoofdpijn.

Vragenrubriek en tips

Op deze pagina staan vragen, die gesteld zijn aan artsen of apothekers in het blad Hoofdzaken van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten. Bovendien krijg ik vaak tips, sommige meer, sommige minder serieus. Omdat ik voor de tips geen aparte rubriek heb, plaats ik ze hier, onder aan de pagina. Door op TIPS te klikken gaat u er direct naar toe. Door op Vragen met antwoorden te klikken gaat u rechtstreeks naar de vragen toe.

Inmiddels bestaat er ook een mailinglijst over migraine en aanverwante hoofdpijnen: u kunt daar vragen stellen en discussiëren over hoofdpijn (deelname is gratis).
Hier kunt u er meer over lezen.
Ook hebben we een FAQ, daar vindt u ook de antwoorden op veel vragen.


Vragen met antwoorden uit 'Hoofdzaken":Wanneer medicijnafhankelijk?

Tegen hoofdpijn gebruik ik Imigran, wekelijks zo'n 100 mg. Ik begin vaak met 25 mg, bij terugkomende pijn weer 25 mg. De pijn die meestal de volgende dag weer opkomt onderdruk ik dan met 50 mg (pijn 80% links). Dit duurt al zo'n jaar of drie. Mijn vraag: heb ik al een medicijn-afhankelijke hoofdpijn ontwikkeld en zou ik moeten stoppen met Imigran, of moet ik overgaan op een andere triptan?” J.W.C. W. te D. H.

Dokter Van der Meulen antwoordt:
Wanneer iemand meer dan één migraine-aanval per week heeft moet rekening worden gehouden met het feit dat gebruikte medicatie een oorzaak is van deze hoge frequentie. Ook de triptanen kunnen hierbij een oorzaak vormen. U vermeldt niet hoe lang uw aanvallen duren met/zonder medicatie. Uit de totale hoeveelheid Imigran die u per week gebruikt (100 mg) kan met enige voorzichtigheid worden opgemaakt dat er bij u waarschijnlijk geen sprake is van een medicijnafhankelijke hoofdpijn. Aan de andere kant is de frequentie (één aanval per week) wellicht toch een reden om eens met uw arts te overleggen over de mogelijkheid van profylaxe.

Uit: Hoofdzaken 4, 2000


Nieuwe triptan

Weet het Medisch Advies College iets meer over de nieuwste triptan Relpax? Wanneer zal het in Nederland beschikbaar zijn? I.d.S. te H.

Dokter Mulder antwoordt:
Eletriptan is de stofnaam van een nieuw te introduceren triptan onder de naam Relpax. Het medicijn zit in dezelfde klasse als de reeds bekende vier geneesmiddelen: naratriptan (Naramig), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imigran) en zolmitriptan (Zomig). Eigenlijk was de verwachting dat Relpax dit jaar al op de Nederlandse markt zou verschijnen. Naar de informatie nu reikt zal het hoogstwaarschijnlijk in 2001 geïntroduceerd worden. Een goede indicatie van welke periode volgend jaar kan vooralsnog niet gegeven worden.

Uit: Hoofdzaken 4, 2000


Duitse vondst tegen migraine

In Duitsland is in juni jl. een aspirine gelanceerd die migraine effectief zou kunnen bestrijden. Een migraine-aanval kan in de kiem worden gesmoord als de aspirine bij de eerste symptomen (bijvoorbeeld lichtflitsen) wordt ingenomen. Bij het toedienen van medicijnen tegen migraine zijn twee aspecten van groot belang: een goede dosering en een snelle opname in het bloed. Het nieuwe middel bestaat uit twee tabletten die in één verpakking zitten. De migraine-aspirine heeft de vorm van bruistabletten, waardoor de opname vanuit de maag in het bloed snel verloopt. Overigens is in Nederland reeds een middel beschikbaar met een vrijwel dezelfde dosering. Het middel, dat onder de merknaam Migrafin op doktersrecept verkrijgbaar is, bevat 900 mg van dezelfde pijnstillende stof als aspirine, maar bevat ook nog eens een middel tegen overgeven. Het is bekend dat tijdens een migraine-aanval de maag niet goed functioneert, waardoor een pijnstiller niet goed in het bloed wordt opgenomen. Het anti-braakmiddel stimuleert de maagfunctie waardoor de pijnstillers wel hun werk kunnen doen.

Dokter Mulder reageert:
In essentie beschrijft het bovenstaande exact de inhoud van een bericht over, zoals ik het noem, een oud medicijn in een nieuw jasje. De vergelijking met Migrafin lijkt opvallend. In het verleden is vergelijkend onderzoek gedaan naar de werking van dergelijke middelen (goed oplosbare aspirines met hoge doseringen) en middelen als sumatriptan. Er was bij een aantal patiënten niet een opvallend verschil. Anderzijds weten veel migrainepatiënten uit eigen ervaring dat niet-specifieke anti-migrainemiddelen (zoals aspirines) soms helemaal geen effect hebben, in tegenstelling tot de triptanen. In essentie is er dus niets nieuws onder de zon. Ook ik was verrast door dit voorpaginanieuws van een groot landelijk ochtendblad. Helaas zijn dit soort berichten niet altijd even zorgvuldig samengesteld. Wel zijn ze vaak onnodig hoopgevend.

Uit: Hoofdzaken 4, 2000


Gebruik zuurstof

Voor de behandeling van mijn clusterhoofdpijn gebruik ik (man) zuivere zuurstof. Imigran werkt overigens ook. Iemand adviseerde mij de zuurstof al te gebruiken als de aanval nog niet op zijn hoogtepunt en dus nog te verdragen is. Nu ben ik bang dat zuurstof niet meer helpt als de aanval wèl op zijn hoogtepunt is. Weet het Medisch Advies College daar meer over?” P.v.E.

Dokter Kuster antwoordt:
Het gebruik van zuurstof bij clusterhoofdpijn is voor veel patiënten een efficiënte manier om een aanval af te breken. Uit uw brief maak ik op dat u wacht met toediening tot de aanval op het hoogtepunt is. Dat is beslist niet nodig. Als het duidelijk is dat de hoofdpijn het begin is van een cluster-aanval, kunt u gerust met zuurstof beginnen. De aanval duurt dan waarschijnlijk in totaal ook korter.

Uit: Hoofdzaken 1, 2001


Migraine op EEG

Volgens mijn neuroloog is de diagnose migraine te stellen door een elektro-encefalogram (EEG) te maken. Volgens hem kun je daarmee aantonen of het 'echte' migraine is of een andere soort hoofdpijn. Niet dat je daardoor veel wint, maar bij de keuze van medicijnen kun je dan wat gerichter te werk gaan. Klopt deze mededeling?” H.K.

Dokter Kuster antwoordt:
Al vele jaren wordt een EEG gebruikt bij het diagnosticeren van hoofdpijn. Enerzijds worden soms aanwijzingen gevonden voor een onderliggende aandoening, anderzijds toont het EEG bij patiënten met migraine vaak lichte afwijkingen. Erg kenmerkend voor migraine zijn die echter niet. Ze kunnen ook bij anderen voorkomen en veel migrainepatiënten hebben een volstrekt normaal EEG. Met de ontwikkeling van allerlei nieuwe technieken, denk aan CT-scan en MRI- scan, is het belang van het EEG bij het onderzoek van patiënten met hoofdpijn sterk afgenomen. De diagnose migraine wordt in het algemeen gesteld als het verhaal van de patiënt overeenkomt met de diagnose migraine. Daartoe zijn er voor huisarts en neuroloog richtlijnen ontwikkeld. De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie adviseren om bij volwassenen, bij wie volgens die richtlijnen sprake is van migraine en bij wie het neurologisch onderzoek geen afwijkingen vertoont, geen aanvullend onderzoek te doen. Het EEG heeft in deze gevallen dus zijn plaats in de diagnostiek verloren. Richtlijnen geven duidelijke adviezen voor de behandeling van groepen patiënten, maar zij kunnen niet de individuele behandeling van een patiënt vervangen. Er kunnen dus goede redenen zijn bij een bepaalde patiënt wèl hulponderzoek, zoals een EEG, te laten verrichten.

Uit: Hoofdzaken 4, 2000


Wat is overmatig?

In Hoofdzaken lees ik regelmatig over het risico van overmatig medicijngebruik. Omdat ik al geruime tijd Imigran gebruik, lijkt het mij nuttig te weten of ik daar te vaak gebruik van maak. Loop ik het risico dat de hoofdpijn medicijn-afhankelijk is geworden? Zo ja, welk advies heeft u dan?
Enkele gegevens: Ik ben man en 61 jaar. Migraine-achtige hoofdpijn heb ik meer dan 30 jaar. De (kloppende) hoofdpijn concentreert zich achter het bovendeel van mijn voorhoofd en enigszins naar beide zijkanten van mijn hoofd. Zonder medicijnen ontwikkelt zich een barstende hoofdpijn, die een aantal uren duurt. Gaat gepaard met overgeven. Geleidelijk zakt de pijn weg en minstens een dag daarna voel ik me nog in het geheel niet fit. Imigran onderdrukt de verschijnselen prima, zodat ik nog zelden ernstige klachten ondervind.
Medicijngebruik: 1998: 78 stuks Imigran 50mg, 1999: 96 stuks, 2000: 76 stuks
Ik gebruik steeds in doses van een halve tablet. Dit resulteert dus in gemiddeld bijna de helft van de dagen van het jaar een halve tablet Imigran 50mg. Een enkele proef met Naramig of Maxalt gaf geen beter resultaat. Propranolol heeft niet gewerkt. In de zomermaanden ligt het medicijngebruik wat lager dan gemiddeld. In mijn grote familie komt migraine slechts een enkele maal voor. Gelukkig mag ik melden dat ik geen andere gezondheidsklachten heb.” G.H. te N.

Dr. Mulder antwoordt:
Afgaande op uw gegevens bent u vooralsnog erg tevreden met betrekking tot het, weliswaar hoge en frequente Imigrangebruik. Volgens mij is er bij u geen sprake van een Imigran-afhankelijke hoofdpijn. U gebruikt gemiddeld één op de vijf dagen een tablet. Om met een van de triptanen (Imigran, Naratriptan, Maxalt of Zomig) een medicijnafhankelijke hoofdpijn te verkrijgen dien je dit soort middelen minstens op vier verschillende dagen in de week to gebruiken. Of de overgang nu ligt bij vijf of zes dagen in de week is nog onvoldoende duidelijk. Misschien spelen hier ook wel individuele verschillen, zowel wat betreft patiënten als wat betreft de genoemde geneesmiddelen. Nogmaals, bij u is daar, gezien uw gegevens, geen sprake van.

Uit: Hoofdzaken 1, 2001


Imigran voor ouderen

Sinds de introductie van Imigran in 1991 heb ik (vrouw van 66 jaar) met succes Imigrantabletten geslikt tegen mijn migraine, eerst Imigran 100, later Imigran 50. Ik gebruik gemiddeld zo'n 700 mg per maand. Onlangs las ik de bijsluiter weer eens (Imigran heet ineens Imigrane) en ik schrok toen ik zag dat het gebruik van de tabletten nu ontraden wordt voor patiënten ouder dan 65 jaar. Ik ben zelf inmiddels 66 jaar. In het artikel 'Is pijn op de borst gevaarlijk?' (Hoofdzaken 4/2000) is deze waarschuwing niet vermeld. Wat is de mening van het Medisch Advies College hierover?" Mevr. S.B.-v.d.M. te C.

Dokter Van der Meulen antwoordt:
Imigran heet nog steeds Imigran. Door zgn. parallel-import duikt in Nederland regelmatig een geneesmiddel op dat ineens 'anders heet'. Dit kan bij de patiënt verwarring geven. U kunt altijd uw apotheker om uitleg vragen. Een klein rekensommetje leert dat u gemiddeld 3.5 tablet Imigran van 50 mg per week gebruikt. De vraag is: is dat voor één aanval of voor meerdere? Waarschijnlijk heeft u dus minstens vier aanvallen per maand. Deze aanvalsfrequentie kan een reden zijn om een middel te gaan gebruiken om aanvallen te voorkomen (profylaxe). Overleg dit met uw huisarts, raad ik u aan. Indien u verder gezond bent, geen hartproblemen hebt, geen hoge bloeddruk, geen hoog cholesterol etc. is er op zichzelf geen bezwaar tegen gebruik van een triptan, bijvoorbeeld Imigran. Belangrijk is echter de hoeveelheid zoveel mogelijk te beperken (of je nu jong bent of oud) om medicijnafhankelijke hoofdpijn te voorkomen.

Uit: Hoofdzaken 4, 2000


Angst voor afhankelijkheid

Mijn dochter van 15 jaar heeft regelmatig eenzijdige migraine. Zo'n aanval gaat met braken gepaard en duurt een paar dagen. Soms geef ik haar een aspirine en die verlicht enigszins, tenzij ze moet braken. Ikzelf ben migrainepatiënt en heb jarenlang ergotamine gebruikt. Ik kreeg steeds meer hoofdpijn (wekelijks), ben afgekickt en gebruik nu Imigran. De hoofdpijnaanvallen zijn minder erg, maar ik merk dat Imigran bij frequent gebruik ook weer hoofdpijn veroorzaakt. Ik ben doodsbenauwd voor een middel als Cafergot of Imigran, dat ook weer hoofdpijn zou kunnen veroorzaken. Mijn vraag: wat kan ik mijn dochter dan wel als pijnstiller geven?"
Mevr. I. de S.-P. te A.

Dokter Couturier antwoordt: Inderdaad is van vrijwel ieder medicament dat een migraine-aanval kan afbreken beschreven dat er afhankelijkheid van kan ontstaan, wanneer dit maar vaak wordt gebruikt. Bij verstandig en incidenteel gebruik is dit risico klein. In het geval van uw dochter is uit uw brief niet op te maken hoe vaak zij aanvallen heeft. Afhankelijk van de diagnose, de ernst en de frequentie van de aanvallen zal de behandeling vorm moeten krijgen: gedragstherapeutische ontspanningsmethoden of meer medicamenteuze behandeling. Bij de meestal stapsgewijze medicamenteuze methode worden eerst zetpillen met gewone pijnstillers en een anti-emeticum (tegen misselijkheid en braken) voorgeschreven; daarna middelen om aanvallen te voorkomen of zelfs een triptan om een aanval af te breken.

Uit: Hoofdzaken 4, 2000


Nadelen Ercycof

Voor mijn migraine gebruik ik (vrouw van 42) Ercycof, voor mij een wondermiddel. Met Imigran lijkt de migraine eerst wel af te zakken, maar die komt zo weer terug, ook bij een tweede tablet. Ik gebruik soms wel 8 Ercycof in de maand, maar ik heb iedere keer zulke nare bijwerkingen. De dag nadat ik er een gebruikt heb, zie ik er niet uit. Opgeblazen, vreselijk zweten, de 2de dag ook nog wel maar in mindere mate. Nu hoor ik nooit iets over deze bijwerkingen. Is het Medisch Advies College hier iets over bekend? Zijn er meerdere mensen die zo reageren? Mijn tweede vraag: Een Arbo-arts zei mij eens dat ik met Ercycof moest stoppen omdat het zo slecht is, vooral voor de bloedvaten. Mijn eigen huisarts hoor ik hier niet over. Kan het Medisch Advies College hier iets meer over zeggen? Is het schadelijk om jaren te gebruiken?” Mevr. R. v.A. te G.

Dokter Kuster antwoordt:
Wondermiddelen bestaan niet en als ze toch bestaan hoort Ercycof daar beslist niet bij. Het middel bevat onder andere twee milligram ergotamine. Deze stof zit ook in het meer bekende middel Cafergot. Er is de laatste jaren -ook in Hoofdzaken - regelmatig over de nadelen gepubliceerd. De door u beschreven klachten zijn ongetwijfeld bijwerkingen van de ergotamine in Ercycof. Naast die bijwerkingen veroorzaakt herhaald gebruik afhankelijkheid van het middel, die zich onder meer uit in meer hoofdpijn en een afnemend effect van de medicijnen. We spreken dan van ergotamine-afhankelijke hoofdpijn. De hoeveelheid ergotamine die u met 8 Ercycof per maand binnen krijgt, is veel te hoog. Het advies is om niet meer dan twee milligram ergotamine per aanval te gebruiken en niet meer dan één keer per week. Ik raad u aan met uw huisarts over uw geneesmiddelengebruik te gaan praten. Deze kan u andere medicatie voorschrijven, die even goed of misschien zelfs beter helpt tegen de migraine. U schrijft dat u soms acht aanvallen per maand heeft. Misschien is daarom medicatie die de migraine-aanvallen kan voorkomen wel een goede optie voor u.

Uit: Hoofdzaken 4, 2000


Dosis amitriptyline

Neuroloog W.J. Feikema maakt in zijn artikel 'Hoofdpijn en chronisch slaaptekort' (Hoofdzaken 3/2000) melding van het gebruik van de behandeling van spierspanningshoofdpijn met amitriptyline, en wel 's avonds en in opklimmende dosering. Amitriptyline zou een gunstig effect hebben op zowel het slapen als op de hoofdpijn. Graag wil ik weten met welke dosis meestal begonnen wordt en tot welke dosering mag worden gegaan. En wordt het altijd 's avonds ingenomen? Mevr. A.M.J.d.M. te L.

Dokter Feikema antwoordt:
Amitriptyline voor spierspanningshoofdpijn wordt meestal 's avonds ingenomen, waardoor het slaapbevorderend effect van dit middel optimaal wordt benut. Begonnen wordt met de laagst mogelijke dosering: 10 mg. Binnen een week of twee kan men opklimmen naar hogere doseringen, bijvoorbeeld 30 mg. Soms zijn nog hogere doseringen nodig, dat is individueel zeer verschillend. Doseringen boven de 75 mg hebben in het algemeen geen zin. Van groot belang bij spierspanningshoofdpijn is, dat gebruik van alle pijnstillers wordt gestaakt, omdat deze vaak in een te hoge dosering en te langdurig worden gebruikt. Dat kan dan een averechts effect hebben en juist hoofdpijnbevorderend werken.

Uit: Hoofdzaken 4, 2000


Tips:


Cafeïnevrije koffie boosdoener

Drie dagen per week werk ik bij een bank en elke werkdag eindigt met hoofdpijn. Ik dreigde zelfs in de ziektewet te komen. Van alles probeerde ik om erachter te komen wat de oorzaak was. Tot mijn baas van vakantie terugkwam en zei: "Hè, hè, eindelijk mijn eigen lekkere bakje cafeïnevrije koffie." Die nacht was ik weer doodziek en ineens hoorde ik die woorden van mijn baas weer. Vanaf dat moment heb ik mijn eigen koffie, met cafeïne, meegenomen naar mijn werk en tot mijn verbazing geen migraine meer gehad. Mijn bedrijfsarts lachte mij uit toen ik hem dit vertelde. Hij dacht dat ik mij vergiste en de zaak omdraaide. Maar het is echt waar. Ik krijg migraine van cafeïnevrije koffie. Voor alle duidelijkheid: mijn migraine wordt niet veroorzaakt cafeïne-onthouding. Ik drink niet veel koffie en als ik thuis een dag geen koffie drink, krijg ik geen hoofdpijn. Ik hoop dat er mensen zijn die iets aan deze ervaring hebben." Mevr. E. L. te Z.

Uit: Hoofdzaken, april 1998


Tarwesalade helpt

Na jaren van medicijnen en jaren zonder medicijnen ben ik erachter gekomen dat er een heel goed recept is, dat in staat is een aanval in een vroeg of minder vroeg stadium af te breken. Doordat ik daar tijdens mijn studie klassieke homeopathie zelf achter ben gekomen door dingen te combineren en uit te proberen, heeft het even geduurd voordat ook anderen dit recept konden uitproberen. Een groot aantal mensen heeft er inmiddels baat bij. Hier volgt het recept:

Tarwesalade (voor 4 personen)
Ingrediënten:
- 100 gr. niet gekookte tarwekorrels of 250 gekookte (bij reformhuizen te koop)
- ˝ komkommer in kleine stukjes
- 3 tomaten *
- 2 slauitjes *
- 2 eetlepels olijfolie
- 2 eetlepels azijn
- 1 eetlepel oregano
- 1 eetlepel munt *
- 1 eetlepel peterselie
- kruidenzout
- 1 teentje knoflook
Bereiding:
Was de tarwekorrels, week ze zoals beschreven op de verpakking. Kook ze in 1-1 ˝ uur gaar en laat ze minstens drie uur weken. Doe de groente erdoorheen. Maak een sausje van de olie-azijn en de kruiden. Meng dit door de tarwe en de groente. De met * gemerkte ingrediënten zijn niet echt noodzakelijk. Wij eten deze salade altijd op driehoekige maïschips (tortilla-chips), waardoor het ook voor kinderen heel aantrekkelijk wordt en gezond! Wanneer ik een migraineaanval voel aankomen, eet ik hier iets van en binnen de kortst mogelijke tijd is de aanval over. Ik heb sindsdien, nu een half jaar geleden, geen enkele aanval meer gehad."
Mevr. M. R. te W.

Uit: Hoofdzaken, april 1998


Propanolol

Ben reeds ruim 30 jaar migrainepatiënt. Allerlei doktoren geraadpleegd, van neurologen, natuurarts, acupuncturist, strijker, homeopaat tot wonderdokter. Soms tijdelijke verbetering, nooit langdurig. Totdat ik, voor een lichte hartinfarct, een cardioloog moest raadplegen. Hij schreef me 40 mg propanolol (bètablokker) per dag voor. Sindsdien, nu 2 ˝ jaar geleden, voel ik me fit en heb geen migraine meer! Ben nog elke dag blij en denk er maar niet te veel aan dat het medicijn reeds meer dan 30 jaar bestaat… Ik hoop door deze brief anderen uit de migrainehel te helpen verlossen."
A. v. L. te U.

Uit: Hoofdzaken, april 1998


Glas melk

Zelf denk ik een oplossing gevonden te hebben voor sommige gevallen van migraine. Kortgeleden las ik in een tijdschrift dat er mensen zijn met een overmatige productie van maagsappen. In een ander tijdschrift las ik dat de maag in een directe verbinding staat met het middelste gedeelte van de hersenen. In je slaap lig je lang stil en dan kunnen die sappen op een bepaalde plek in de maagwand invreten. De pijn van de maagwand wordt dan in je hoofd als hoofdpijn gevoeld en je wil overgeven om de sappen uit de maag te verwijderen. Nu wist ik dat melk de maagwand kan beschermen. Ik drink nu iedere dag voor het slapen gaan een glas halfvolle melk 1,5 % vet en de migraine is verdwenen."
Hr. F.K. te E.

Zestril

Al vanaf mijn 14de heb ik (vrouw van 47) last van migraine zonder aura. Alle reguliere (o.a. triptanen) en alternatieve hulpverlening heb ik geconsulteerd. Zonder resultaat. De wereld veranderde toen ik in Hoofdzaken iets las over het gebruik van Zestril (een bloeddrukverlagend medicijn) bij migraine. Mijn huisarts stond hiervoor open en hij heeft ondanks mijn lage bloeddruk dit medicijn toch voorgeschreven. Al vrij snel had ik wat resultaat, maar te weinig. Ik heb wat geëxperimenteerd met de dosis en ik kan nu volstaan met 7,5 mg per dag. Ondanks deze medicijnen heb ik nog steeds aanvallen, maar veel en veel lichter en veel minder vaak. Toen ik met Zestril startte, was mijn bloeddruk 110/70, deze is nu 90/55, wel wat aan de lage kant, maar ik heb er nauwelijks last van. Sinds deze tabletten heb ik het gevoel dat mijn leven 180 graden is gedraaid. De wereld ligt aan mijn voeten en de zon schijnt weer!"
Mevr. H.d.J. te N.

Warm of koud?

Hoofdzaken 5/2002 maakt melding van een clusterpatiënt, die KOU als therapie gebruikte bij een clusteraanval, bijvoorbeeld door koud water rechtstreeks op de pijnplek te richten. Bij lezing daarvan moest ik meteen denken aan een reactie van een clusterpatiënt die WARMTE als therapie bij clusterhoofdpijn gebruikte. Ik zocht het stukje op: in de Migraine Krant (voorloper van Hoofdzaken) nr 4 (uit 1983!) staat een stukje van een clusterpatiënt die tijdens een clusteraanval een föhn in de warme stand op en rond het pijnlijke oog richt, hetgeen bij hem tot direct afnemen van de pijn leidt. Hieruit blijkt maar weer dat 'zelf gevonden huismiddeltjes' van persoon tot persoon zeer kunnen verschillen. Ik hoop van harte, dat een aantal clusterpatiënten, hetzij door koude, hetzij door warmte als huismiddel verlichting kunnen vinden."
Mevr. M.P. te U.

Watertherapie

Vanaf mijn 14de jaar heb ik (man van 43) clusterhoofdpijn. De aanvallen komen meestal in het voorjaar of de herfst terug en duren dan 6 tot 8 weken. Gedurende die tijd heb ik tot 8 aanvallen per dag, die 's nachts om ongeveer 4 uur beginnen. Imigran neusspray helpt goed en snel, maar mag je maar 2 maal per dag gebruiken. Zuurstof werkt vaak goed en snel, maar heeft als nadeel dat het de frequentie van de aanvallen verhoogt (om de twee uur).

Op een Amerikaanse website stuitte ik op de watertherapie. De therapie hield het volgende in: om het half uur een glas water drinken (dat was alles). Een groot aantal patiënten heeft hier baat bij gehad. Hoewel ik zeer sceptisch tegenover allerlei therapieën sta, ben ik dit toch maar gaan proberen. Na 2 dagen was het aantal aanvallen sterk verminderd (van 8 naar 1). Overdag geen aanvallen meer. Ik merkte al na 1 dag dat ik een 'ander gevoel' in mijn hoofd had. Wanneer ik een aanval voelde aankomen dronk ik extra water, waarna de hoofdpijn verdween. Nu, drie weken later, ben ik al meer dan een week aanvalsvrij. Ik ben nog steeds erg verbaasd over het resultaat en ik wil dit daarom andere clusterpatiënten niet onthouden. Wanneer er clusterpatiënten zijn die ook baat hebben of hebben gehad bij deze watertherapie, zou ik dat graag willen weten op: r.vanzandwijk@tiscali.nl.
Hr. R. van Zandwijk

Naar de volgende pagina met vragen

Terug naar de Migrainerubriek