Over Hoofdpijn

Hoe vertel ik het mijn dokter?

Hoofdpijnlijders krijgen van vrienden en familie heel vaak goedbedoelde adviezen. Jammergenoeg lossen die de pijn niet op. Voor de meer dan een miljoen Nederlanders die regelmatig last hebben van hoofdpijn kan een bezoek aan hun dokter geen kwaad. De beste bondgenoot in de strijd tegen je migraine is een dokter die jou kent, die bereid is ruim voldoende tijd te stoppen in diagnose en behandeling. Hij moet bekend zijn met de moderne technieken, inclusief de hoofdpijn-classificatie, diagnoses en behandelingen van hoofdpijn. Hierna volgen enkele aanwijzingen die kunnen helpen bij het eerste bezoek aan de dokter.

Wanneer moet ik bellen?

Bij iedere soort pijn die u heeft, rijst ogenblikkelijk de vraag: "Moet ik een dokter bellen?" Het is heel eenvoudig. Als u regelmatig ernstige hoofdpijn heeft die uw dagelijks leven belemmert, of als u erg veel pijnstillers slikt, moet u professionele hulp zoeken. Iedere ernstige of chronische hoofdpijn die plotseling opkomt en die gepaard gaat met lusteloosheid, duizeligheid of andere ongewone lichamelijke verschijnselen moet u onmiddellijk aan uw dokter melden.

Hou een hoofdpijndagboek bij

Bel zonodig uw huisarts. Hij of zij kent u in het algemeen het best en kan daardoor gemakkelijker uw probleem behandelen. Als hij geen of moeilijk een diagnose kan stellen of niet de meest doeltreffende therapie kan voorschrijven, verwijst hij eventueel door naar een specialist. Het onderzoek gaat vlotter en beter als u alles wat u kwijt wilt (desnoods schriftelijk) op een rijtje hebt om diens vragen te beantwoorden. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het hoofdpijndagboek, waarin u de aanvallen en het verloop ervan opschrijft. Het ingevulde dagboek neemt u mee naar uw huisarts of specialist. Enkele gebruikelijke vragen zijn:

 1. Wanneer kreeg u voor de eerste keer hoofdpijn?
 2. Hoe vaak komt hoofdpijn voor?
 3. Heeft u verschillende soorten hoofdpijn?
 4. Waar zit de pijn precies?
 5. Hoe lang duurt de hoofdpijn?
 6. Op welk moment van de dag krijgt u hoofdpijn?
 7. Is voeding misschien een uitlokker en zo ja, welke?
 8. Welke lichamelijke activiteiten lokken hoofdpijn uit?
 9. Bij vrouwen: Krijgt u hoofdpijn voor, tijdens of na de menstruatie?
 10. Welke dingen in uw omgeving lokken hoofdpijn uit:

  a. fel licht
  b. sterke geuren
  c. verandering van hoogte
  d. harde geluiden
  e. roken of een rokerige omgeving
  f. spanning
  g. laat naar bed
  h. weersverandering
  i. anders: ...

 11. Zijn er lichamelijke verschijnselen die aan de hoofdpijn voorafgaan:

  a. misselijkheid
  b. overgeven
  c. duizeligheid
  d. overgevoeligheid voor geluid
  e. overgevoeligheid voor licht
  f. lusteloosheid
  g. anders: ...

 12. Vaak is de omschrijving van de pijn voor de arts een aanwijzing voor de diagnose. Met welke woorden zou u uw hoofdpijn willen omschrijven:

  a. kloppend
  b. bonzend
  c. barstend
  d. borend
  e. verblindend
  f. stekend
  g. onophoudelijk aanwezig

Nauwkeurige beantwoording van de vragen helpt de dokter bij zijn speurtocht naar uw type hoofdpijn en naar de beste behandeling. Maak u niet ongerust als na het eerste gesprek de dokter het nodig vindt een of meer onderzoeken uit te voeren, bijvoorbeeld bloedonderzoek, röntgenfoto's en soms een CAT-scan. Maar u moet er voor zorgen dat de dokter ook al ùw vragen heeft beantwoord.

Diagnose

Als de dokter na de gesprekken en de eventuele onderzoeken de diagnose heeft gesteld, legt hij uit aan welk type hoofdpijn u lijdt: spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn, aangezichtspijn of migraine. Spanningshoofdpijn, vaak veroorzaakt door heftige emoties, vermoeidheid of depressie, is de meest voorkomende soort. Kenmerkend is een doffe pijn die als een strakke band om het hoofd zit. De vreselijke pijn bij clusterhoofdpijn is gelokaliseerd rondom of achter één oog. De aanvallen komen in periodes voor. In zo'n clusterperiode kan al de kleinste hoeveelheid alcohol een aanval uitlokken. Verder is er nog de hoofdpijn die veroorzaakte wordt door bijholte-ontsteking. De knagende pijn zit bij de neuswortel en verergert in de loop van de dag. Migraine is hevige pijn aan één kant van het hoofd, vaak voorafgegaan door gedeeltelijke gezichtsuitval, zigzaglijnen of lichtflitsen. Migraine gaat vaak gepaard met misselijkheid en overgeven, en met overgevoeligheid voor licht en geluid. Uitlokkers zijn veranderingen in de hormoonspiegels, voeding, uitslapen en weersverandering.

Behandeling

Na het stellen van de diagnose zal de dokter de behandeling met u bespreken. Drie soorten komen in aanmerking:

 1. ontspanningsoefeningen (om te leren stress beter aan te kunnen)
 2. biofeedback (om te leren de reacties van uw lichaam te beheersen)
 3. medicijnen (om migraine-aanvallen af te breken of om ze te voorkomen)

Als migraine regelmatig (d.w.z. meer dan twee keer per maand) voorkomt, kan de dokter zogenaamde preventieve medicijnen voorschrijven. De dagelijks in te nemen medicijnen helpen de frequentie van aanvallen te verminderen.

Welke behandeling de dokter en u ook kiezen, het is belangrijk dat u de aanwijzingen van de arts voor 100% begrijpt en ook opvolgt. Het succes van een behandeling hangt voor een deel af van uw kennis van uw kwaal en van uw medewerking. Dat geldt uiteraard ook voor de kennis en kunde van de arts.

N.B.
Sommige hoofdpijnen kunt u krijgen tijdens periodes van ontspanning, na een enerverende gebeurtenis.

Oude kaas, hotdogs, uien, citrusvruchten, Chinese maaltijden en zelfs chocolade kunnen migraine uitlokken.

Bovenstaande tekst is een vertaling van de folder "How to talk to your doctor about headaches", uitgegeven door de National Headache Foundation in Chicago, V.S.

Vertaling: Dick de Scally
Uit: Hoofdzaken, oktober 1996.

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek