Over Migraine en Medicijnen

Bijwerking Imigran

Het volgende artikel werd, met toestemming van de redactie, overgenomen uit: Monitor, Maandblad van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam en de Faculteit der Geneeskunde en Gezonheidswetenschappen, jaargang 25, nummer 4 1996, blz. 20.

Bijwerking Imigran
Begin 1993 kwam het antimigraine middel Imigran (sumatriptan) in het nieuws omdat enkele gevallen van pijn op de borst en hartinfarct als gevolg van gebruik van dit middel waren waargenomen. In een groot onderzoek, waaraan bijna 90% van de Nederlandse apotheekhoudende huisartsen meewerkte, werden vervolgens de bijwerkingen van Imigran onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat Imigran bij ongeveer 80% van de gebruikers pijn op de borst veroorzaakt. Het risico hierop is sterk verhoogd bij mannen met hoge bloeddruk. Het is dan ook aan te bevelen om met name bij mannen de bloeddruk te meten alvorens het middel voor te schrijven. Dat concludeert de arts Jan Paul Ottervanger in zijn proefschrift "Pharmaco-epidemiology of sumatriptan: Cardiovascular adverse reactions to a new anti-migrainous drug" waarop hij onlangs is gepomoveerd aan de EUR.
Imigran werd in 1991 in Nederland als eerste land ter wereld geregistreerd.
Het proefschrift van Ottervanger beschrijft een onderzoek dat is verricht in samenwerking met de sectie Geneesmiddelenbewaking (vooheen: Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen) van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Ongecompliceerde pijn op de borst na Imigran is bij vrijwel alle patiënten binnen twee uur na inname weer verdwenen. Geadviseerd wordt bij langer durende pijn contact op te nemen met de huisarts. Het routinematig verrichten van onderzoek van de hartfunctie van patiënten met pijn op de borst heeft weinig zin, zo blijkt uit het onderzoek. Een deel van de gebruikers van Imigran, zo'n 4 procent, zegt het middel dagelijks te gebruiken. Het is de vraag of dit niet te vaak is.
Tenstlotte wordt in het proefschrift geconcludeerd dat apotheekhoudende huisartsen door hun kennis van zowel geneesmiddelengebruik als ziekten en klachten van de patiënten een belangrijke rol spelen in de geneesmiddelenbewaking.

Tot zover het artikel in Monitor.

Dit artikel werd me toegezonden door Ernst Straatsma
Lid NVMP, Werkgroep Clusterhoofdpijn

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek