Favoriete Boeken van Fred Crämers

 • Omdat ik nogal gek ben van geschiedenis eerst wat daarover:
  Een absolute must is het boek van :
  Frits van Oostrom: MAERLANTs WERELD (1996 Prometheus Amsterdam)
  Op uiterst briljante wijze weet onze Frits een verhaal op te zetten rond de schrijver/dichter/ambtenaar J. v. Maerlant (13de eeuw) en dat op basis van een aantal gewaagde hypotheses die merkwaardigerwijs niets afdoen aan de waarschijnlijkheid van het opgediste verhaal. Alhoewel.....aan het eind krijg je een koude douche en word je wakker uit een mooie droom. EEN AANRADER.

 • Jacob Slavenburg: Valsheid in Geschriften (Walburg pers Zutphen 1996)
  In dit boek wordt de lezer op de hoogte gebracht van de interpretatiegeschiedenis van de Bijbel d.w.z. van de manieren waarop de Bijbel in de loop van enkele eeuwen werd gemanipuleerd om zo het woord van GOD ondergeschikt te maken aan kerkelijke wensen. Het boek is een waarschuwing tegen de fictie de Bijbel letterlijk te nemen.

 • Karin Armstrong: Jerusalem (Anthos,Amsterdam,1996)
  Ook deze schrijfster blaast een fictie van de wereld, nl. de idee dat Jerusalem een heilige stad zou zijn. Het verhaal vertelt een bloedig relaas over deze stad en de vele vele malen dat Jerusalem is verwoest en weer opgebouwd door de verschillende heersers. Een prachtig boek.

 • Paul Theroux
  Tenslotte nog een tip voor mensen die graag willen reizen maar er de tijd of het geld niet voor hebben: Pak een atlas, ga in een gemakkelijke stoel zitten en pak een boek van Paul Theroux. Hij beschrijft op zijn reizen wat een normaal mens waarschijnlijk niet zou opvallen en dankzij zijn virtuose schrijverschap kijk je als het ware over zijn schouder mee! Ik vind al zijn boeken goed en het laatste dat ik heb gelezen is: De Zuilen van Hercules.
  Prettige vakantie!

 • Frans de Waal: Van Nature goed
  In dit boek rekent deze Nederlandse primatoloog voorgoed af met de fictie dat de mens zich fundamenteel zou onderscheiden van het dier (in dit geval met name van de andere primaten). Van oudsher hebben mensen geprobeerd zich zodanig te omschrijven dat er een kloof zou ontstaan tussen hen en het dier. Beroemd is het verhaal over Plato die de mens omschreef als een naakt, rechtoplopend wezen. Waarop Socrates naar buiten rent en terug komt met een kale kip zeggende: zie hier de mens.
  De illusie dat de mens zich van het dier onderscheidt door het besef van normen en waarden wordt door de Waal op een boeiende wijze onderuit gehaald! Ook de moraal is onderhevig geweest aan evolutionaire ontwikkeling. Dit boek is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in het leven.

 • Een aanrader is het schitterende boek van JACK MILES: EEN BIOGRAFIE VAN GOD.
  In dit boek wordt de psychologische ontwikkeling nagegaan van de (literaire) hoofdpersoon in de Tora. Dankzij dit boek krijg je een prachtig overzicht van het Oude Testament en inzicht in het feit dat GOD ook maar 'een mens is'.

 • Het nieuwste boek van Stephen King: DESPERATION houd je minstens 2 dagen aan je stoel gekluisterd, zo spannend en bloedstollend. Zoals altijd gaat het weer over GOED en KWAAD, alhoewel dit keer het GOEDE wel erg EOachtig overkomt. Toch GOED.

 • Natuurlijk moest ik weer op 'reis' met het prachtige boek CONGO van Redmond O'HANLON.
  Hierin gaat deze bioloog dit keer naar de jungle van centraal Afrika op zoek naar een mytisch dier. De confrontatie van een westerling met de Afrikaanse cultuur is opwindend en........pijnlijk.
  Een MUST

 • Bij toeval ben ik met een prachtig boek in aanraking gekomen dat echter niet meer te koop is en dat zelfs in de bieb niet makelijk te vinden is. Het gaat om :''Christus ging aan Eboli voorbij'' van Carlo Levi.
  Het verhaal speelt in de jaren '30 van deze eeuw en het betreft de tekeningen, impressies en observaties van een arts (Carlo Levi) die onder het regiem van Mussolini voor een jaar naar Zuid-Italië wordt verbannen. Van de mondaine wereld van Noord-Italië wordt hij geconfronteerd met een wereld waarvan hij dacht dat die nog slechts in boeken was terug te vinden. Enerzijds wordt hij getroffen door de ontstellende armoede en de bijna animale manier van leven, anderzijds treft hem de onwrikbare wijze waarop de allerarmsten (de boertjes) aan hun lot zijn vastgeketend en er voor hen totaal geen uitzicht bestaat daarvan los te komen.
  Ook nu bestaan deze situaties nog altijd in Zuid-Italië en zijn de observaties van de schrijver correct en in die zin is het boek niet verouderd. Een aanrader.

 • Een aanrader is het boek van Jostein Gaarder: De Wereld van Sofie. Ik ben nogal geïnteresseerd in Filosofie en om de zoveel tijd pak ik dan een historisch overzicht van de Filosofie (bv. dat van Bertrand Russell)
  Maar voortdurend raak ik dan de weg kwijt door al die namen en vaktermen en dat is toch eigenlijk NIET de bedoeling (de weg kwijt raken dus!)
  Welnu het boek van Gaarder doet daar wat aan. Je zou kunnen zeggen dat hier de Geschiedenis van de westerse filosofie wordt uitgelegd aan een kind en, allemachtig, dat lucht op.
  Op speelse, maar indringende wijze wordt een meisje geconfronteerd met de mysteries van het menselijke bestaan en wordt haar duidelijk gemaakt hoe mensen door de eeuwen heen op die levensvragen een antwoord hebben trachten te vinden. GOED!

 • Dan nog een aanbeveling voor detective verhalen, maar dan die, die spelen in het (antieke) verleden. De verhalenbundel: Vijf Historische Zaken, uitgegeven door de Boekerij. Prima vacantielectuur!

 • G.L.Dürlacher: Verzameld werk. Meulenhof.
  Deze schrijver verbleef als kind in Auschwitz en vele jaren na de oorlog poogt hij de groep kinderen die hij daar leerde kennen (en die het overleefden) op te sporen. Op ontroerende wijze beschrijft hij die ontmoetingen en ik vind het opvallend dat de schrijver de zachtmoedigheid zelve is gebleven (of geworden?) En indrukwekkende bundel verhalen.

 • Pierre Dubois: Zonder vaandel,een biografie. Van Oorschot
  En waarlijk schitterende biografie over Belle van Zuylen, een Nederlandse vrouw uit de tweede helft van de achttiende eeuw, die middels de pen haar ideeën over alles en nog wat bekend maakte en daarbij zichzelf noch anderen spaarde Een geëmancipeerde vrouw die prachtig past in ons beeld van de Verlichting. Ook erg ontroerend soms. Schitterend.

 • D.J.Goldhagen: Hitler's Willing Executioners
  Een keihard boek dat de lezer weinig illusies laat over de afschuwelijke dingen waartoe mensen, vol gegoten door opvoeding en onderwijs met abjecte ideeën, in staat zijn.
  Er is op dit boek de nodige wetenschappelijke kritiek gekomen, maar toch blijft de inhoud een ijzingwekkende waarschuwing ten aanzien van het menselijke vermogen zich zelf alles maar dan ook alles wijs te maken.Hoed u zich voor u zelve!

 • Tessa de Loo: De Tweeling. Arbeiderspers
  Een mooi verhaal van op vroege leeftijd van elkaar gescheiden zusters die elkaar op het einde van hun leven weer terug vinden. Opgegroeid in verschillende milieu's (Duits en Nederlands) gedurende de eerste helft van deze eeuw worden ze zich de verschillen bewust en volgt een pijnlijke confrontatie die een toenadering min of meer in de weg staat. Aanbevolen om te lezen!
Terug naar Aanraders en favoriete boeken van...
Terug naar Clara's Boekenrubriek