NET-SCHRIFT

DE AANSLAG OP AMSTERDAM door Flip Droste De aanslag

In de historische roman De aanslag op Amsterdam, van taalkundige Flip Droste, kunnen Amsterdam-kenners alle routes volgen die Cornelis van Naarden aflegt en zich alle plekken voorstellen waar de roerige gebeurtenissen in de jaren 1531 - 1535 plaatsvinden.

In 1531 krijgt de jonge monnik Cornelis van Naarden van de bisschop van Utrecht de geheime opdracht vanuit Amsterdam verslag te doen van de onrust die onder de bevolking is ontstaan door allerlei nieuwe geloofsvormen.

Cornelis kwijt zich ernstig van zijn taak, totdat een groep wederdopers, aangevuld met dromers en anarchisten, met geweld het Nieuwe Jeruzalem wil stichten. Hij ziet gruwend toe hoe de autoriteiten de opstand bloedig onderdrukken. Samen met de groeiende twijfel aan het ene ware geloof komt hij in een hevig innerlijk conflict.

De historische feiten kloppen. Maar om die te gieten in een romantisch verhaal vol passie vereist de meesterhand. Voor die proef is Droste cum laude geslaagd. Uitg. De Bezige Bij, 307 blz. 39,50.

Naar de eerste- , de tweede-, of de derde pagina van NET-SCHRIFT

Terug naar de Boekenrubriek