Het Goethals - Familiewapen.

Gerem I Goethals , 1078 - 1158 , was de eerste Goethals in Vlaanderen die zijn naam Bonnicolli vertaalde van het latijns/italiaans naar het vlaams ; " Bonni " is italiaans voor " Goet " en " Colli " voor " Hals " .
Gerem was een ridder die diende aan het hof van Robert II , Graaf van Vlaanderen . Hij was tevens " Baanderheer " , hetgeen inhield dat hij het commando had over een groep soldaten die de Graaf toebehoorde , waarbij hij het recht had zijn eigen
vlag ( = baander ) te voeren .
In 1099 vergezelde hij Graaf Robert II op een kruistocht naar Jerusalem . Tijdens deze periode redde hij , met gevaar voor eigen leven , drie christelijke maagden uit de handen van fanatieke Saracenen , die van plan waren hen te offeren aan de valse profeet Mahomet .
Als beloning voor deze manmoedige daad werd hem toegestaan de rode uitmonstering van zijn krijgsgewaad te tooien met drie gouden bustes , voorstellende de drie maagden die hij gered had .
Tot op den huidigen dag is dit het wapen van de Familie Goethals .

Het onderschrift luidt : IN ALS GOET

hetgeen het familie-motto weergeeft : "In alles goed " en tevens een woordspeling is met de woorden " Goet " en "(H)als " .

Terug naar de Goethals Historie
Terug naar de Homepage