Welkom op de Triade Linux Pagina
Ga gelijk door naar Inhoud.


English version
Deutsche version
Version Francais

Deze site is bedoeld als snelle referentie naar vrije software voor de scheepvaart.

Eigenlijk is het specifiek bedoeld voor de Europese binnenvaart en dan met name de vrachtvaart.
Natuurlijk is de meeste informatie ook bruikbaar door plezier- of kust-vaart.

De aangeboden informatie en software is bij voorkeur Open Source  of beter nog onder GPL gebracht.
Hiermee is ook gelijk de voorkeur voor Linux verklaard: Die is ruim voorzien wat dat betreft:)

Een paar uitzonderingen worden gemaakt voor een aantal "freeware" programma's op het MS Windows platform. Enerzijds omdat daarvan nog geen GPL versie beschikbaar is en anderzijds door de "open" instelling van de maker.

Aangezien Linux nauwelijks nog doorgedrongen is in de binnenvaart wereld wordt er veel waarde gehecht aan programma's die bruikbaar zijn op zoveel mogelijk platforms.


Het zal U mischien opgevallen zijn dat deze pagina's nauwelijks opgemaakt zijn met plaatjes of versieringen.
 
Dit is vooral om rekening te houden met het feit dat de meeste binnenschepen nog afhankelijk zijn van een trage (9.6k) en erg dure GSM verbinding.

Modernere technieken als GPRS brengen wel enige snelheids verbeteringen maar blijven relatief duur.
De beste betaalbare resultaten worden bereikt met een combinatie van GPRS en sateliet verbinding. Vergeleken met wat men "aan de wal" betaalt nog altijd onwaarschijnlijk duur, helaas.

Commentaar, kritiek, vragen, aanvullingen of wat dan ook over deze site, hoor ik graag van U :
Stuur een bericht naar triaweb@zeelandnet.nl
Er zal zo snel mogelijk gereageerd worden op vragen of wensen Uwerzijds.

Volgende