In de haven

Schepen

Schip In april als de winter was afgelopen, brachten de vikingen alvast een zegenoffer. Dat was voor de nieuwe rooftochten in de zomer. Daar na begonen de mannen met de bouw of de reperatie van hun schepen. Vikingen hieden veel van hun schepen,soms kregen ze namen zoals:Raaf van de Wind en Bizon van de Oceaan. Ze werden versierd met vergulden draaken koppen en mooi houdsnijwerk. Waneer draken schepen vertrokken kwamen de trotse vrouwen naar de waterkand om de mannen uittezwaaien. Iedere jongen droomde er van om ooit scheepskappietijn te worden. Er waren verschilende schepen zoals:vissersschepen,vrachtschepen en oorlogsschepen. De grootste oorlogsschepen waaren 55m. lang. De langen slang van koning Olaf Tryggvason van Noorwegen was 37m. In Gokstad in Noorweegen is een schip ondekt van 23m. De vijande waren doods bang voor de viking schepen. De voorkant was meestal in een drakenkop uitgesneden, de zeilen stelde vleugels voor en de roeispanen poten. Soms zijn de roeispanen bewerkt soms niet.

Handel

In de havenDe vikingen waren goede handelaaren misschien wel betere dan piraten. Ze opende veel handels routes en ruilden hout, ijzer, bont en huiden zilver, goud, zijden en juwelen. De vikingen hadden altijd nauwkeurige weegschalen bij. Meestal waren de weegschalen van brons. In het westen waren veel handels routes. Sommigen volgde oude romeinse wegen, anderen waren gevestigt door de Karolingers. De vikingen handelde en vervoerde ook slaven. Vikingen hadden ook hun eigen munten.

Roof Roof

Somige mensen gingen roven omdat ze hun eigen land uitgezet waren, te kort aan landbouwgrond en de groeiende macht van de koningen, velen werden gedwongen om hun fortuin ergens anders te vinden. Op hun tochten overvielen ze boerderijen, dorpen en kloosters. Ze steelde graan, vee, geld en sieraden. Soms namen ze zelfs mensen me om als slaaf te verkopen. De overvalen gingen eigenlijk zo snel dat de vikingen niet gepakt werden.

Wapens

De vikingen maakten sterke soepele zwaarden, dankzij een proces dat wellen werd genoemd. Hij smeede ijzeren staven aan elkaar en draaide ze om elkaar heen. Ook maakte de smid speren en bijlen. De vikingen vochten ook met pijl en boog. Voor een viking was zijn zwaard een kostbaar bezit, dezen waren prachtig versierd. Voordat de vikingen chistenen werden, namen ze hun zwaard me naar hun graf, daarna gaven ze hun zwaard aan hun zoon.