Introductie in de kronieken der Druīde.
Het schrijven van 'De kronieken der druīde.' is feitelijk einde 2006 al begonnen. Ik was op dat moment bezig met een ander (science fiction) boek, maar had besloten (na het nog eens grondig terug te lezen) dat ik veelste snel door het verhaal heen ging, te veel van de details en conversaties onbeschreven liet, en het eigenlijk een beetje zwak in elkaar zat. Ik zat op dat moment aan boord, (Ik werk offshore als chief officer voor een groot zware-hijs offshore bedrijf.) en had niet de volledige file bij om aan een re-write te kunnen beginnen, dus als een soort 'tussen oplossing en als schrijvers oefening' is 'De kronieken der druīde' toen opgestart. De kronieken hebben het gewonnen van m'n science fiction verhaal, omdat de karakters die er in mee spelen erg leuk zijn om mee te schrijven. Zeker de hoofdrol speler die zelfs voor mij (de schrijver) nog een hoop geheimen heeft. Het is een heerlijke wereld om in te schrijven, waarin feitelijk alles kan en mogelijk is. Het project is helaas een aantal keer nagenoeg stil komen liggen door gebeurtenissen in m'n leven. Zo is mijn vader in mei 2009 gediagnostiseerd met asbestose longvlieskanker. Hij heeft een lijdens weg van 20 maanden moeten doorstaan, en is uiteindelijk op 30-december-2010 van ons heen gegaan. Zijn heen gaan heeft mijn visie op het leven veranderd, en m'n vastberadenheid versterkt. Dit project draag ik dan ook aan mijn vader op.


Immer vechtend tegen een oprukkend kwaad. Helse pijnen kwelde je aanhoudelijk, maar je ging door met een onverschrokken vastberadenheid, waar vele andere zouden laten gaan.


Introduction into the chronicals of the Druids.
The writing of the chronicals of the druids factually started at the end of 2006. I was at that time, working on another book (science fiction), but had decided (after a carefull read-back) that i was running through the content way to fast, and was skipping a lot of the details, conversations and the whole story therefore seemed weak. I was onboard at that moment (I work offshore as a Chief officer for a heavy-lift offshore contractor) and did not have the complete file with me then to start a re-write, so i started ‘the chronicals of the druids’ as a sort of in between or writers practice. The chronicals of the druids eventually won from the sci-fi story, mainly because the characters are fun to write with. Specially the main character who even has secrets to hide from me (the author). It’s a great world to write about, in which basically anything is possible. Unfortunatly the projects has come to a near complete stop a few times allready due to things happening in my life. Like my father being diagnosed in may 2009 with asbestos lung cancer. He had to endure a path full of suffering and pain that lasted over 20 months, untill his inevitable passing away on 30ste of December 2010. His passing has changed my perception on life itself, and strenghtened my determination. Therefor i dedicate this project to my father.


Always fighting a encroaching evil. Excruciating pains tormented your body continuesly, but you kept going with a solid resolve, where many others would let go.


Deze pagina is voordurend onderhevig aan veranderingen en toevoegingen van verhaal-lijn en (concept)-artwork. De laatste pagina update was: 19-Juli-2011.