Welkom op de vogelsite van

Conny en RuudIn de wetenschappelijke literatuur is geen éénstemmigheid omtrent het aantal te onderscheiden soorten. Zo gaat de ene ornitholoog uit van 6 soorten, terwijl weer anderen uitgaan van meerdere soorten. In dit artikel ben ik uitgegaan van 6 soorten. Bij de soorten waar verschil van mening bestaat zal ik dit aangegeven.  
Bij de Rosella's worden de volgende soorten en de daarbij behorende rassen onderscheiden:

DE VERSCHILLENDE SOORTEN

1. Platycercus eximius
Van het geslacht Platycercus eximius worden 3 rassen beschreven, te weten: 
A. Platycercus eximius eximius (= "Gewone" Rosella)
B. Platycercus eximius cecilae (= Prachtrosella)
C. Platycercus eximius diemensis (= Tasmanische Rosella).

2. Platycercus elegans
Van de Platycercus elegans worden maar liefst 7 rassen beschreven, het zijn:
A. Platycercus elegans elegans (= 'Gewone' Pennant Rosella
B. Platycercus elegans nigrescens (= Noordelijke Pennant Rosella
C. Platycercus elegans melanoptera (= "Donkere"* Pennant Rosella)
D. Platycercus elegans fleurieuensis (= Fleurieuse* Pennant Rosella)
E. Platycercus elegans adelaide (= Adelaide Rosella)
F. Platycercus elegans subadelaide (= Noordelijke Adelaide Rosella)
G. Platycercus elegans flaveolus (= Strogele Rosella)

*    Voor deze rassen kon ik geen Nederlandse benaming vinden. Omdat Platycercus elegans melanoptera, met zijn vrijwel zwarte dekveren, de meest donkere is van de 3 Pennanten heb ik gemeend hem in dit artikel als "Donkere" Pennant Rosella te moeten aanduiden. Platycercus elegans
fleurieuensis heb ik genoemd naar het schiereiland Fleurieu in Zuidwest Australië waar dit ras alleen maar voorkomt.  

Vooral over de Adelaide Rosella hebben de deskundigen (ornithologen) lang van mening verschild. Verschillende ornithologen en auteurs van wetenschappelijke werken beschouwen de Adelaide Rosella als een onderras van de Pennant Rosella. Anderen beschouwen de Adelaide Rosella als een zelfstandige soort en koppelen daar direct de Subadelaide Rosella als onderras aan vast.
In z'n algemeenheid wordt nu echter aangenomen dat de Adelaide Rosella een kruisingsproduct is van Pennant Rosella x Strogele Rosella. Deze stelling wordt bevestigd doordat blijkt dat uit kruisingen
tussen Pennant Rosella x Strogele Rosella's direct Adelaide's worden geboren. Ook uit de nakweek van deze vogels blijken steeds weer Adelaiden geboren te worden.    

3. Platycercus icterotis
Bij de Platycercus icterotis worden 2 rassen onderscheiden, te weten:
A. Platycercus icterotis icterotis (="Westelijke" Stanley Rosella)
B. Platycercus icterotis xanthogenus (= "Oostelijke" Stanley Rosella).

4. Platycercus adscitus
Bij de Platycercus adscitus worden de volgende twee rassen onderscheiden:
A. Platycercus adscitus adcitus (= Bleekkop Rosella)
B. Platycercus adscitus amathusiae (= Blauwwang Bleekkop Rosella).

Ook met betrekking tot deze soort gelden verschillende opvattingen. In de meeste literatuur, die mij ter beschikking stond, wordt bovenstaande indeling gemaakt.
F. Robiller en T. Arndt geven echter respectievelijk in hun boek "Lexikon der Vogelhaltung" en "Lexicon der Papageien (Band 2)" de Blauwwang Bleekkop Rosella de Latijnse naam Platycercus eximius adscitus en de Bleekkop Rosella de naam van Platycercus eximius palliceps. Verder schrijft F. Robiller dat de Blauwwang Bleekkop Rosella door veel deskundigen als een aparte
soort wordt beschouwd. T.Arndt, daarentegen schrijft over de Bleekkop Rosella en de Blauwwang Bleekkop Rosella dat ze in hun natuurlijke omgeving zo algemeen paren met de Gewone Rosella (Platycercus eximus) en de Pennantrosella (Platycercus elegans) dat er vrijwel geen raszuivere Blauwwang Bleekkop Rosella's meer voor komen.

5. Platycercus caledonicus (= Geelbuik Rosella)
Van deze soort worden geen verdere onderrassen beschreven.

6. Platycercus venustus (= Brown Rosella)
Ook de Brown Rosella kent geen andere onderrassen.