Welkom op de vogelsite van

Conny en Ruud


De natuurlijke leefomgeving van de meeste Rosella's is open bosland of spaarzaam bebost grasland (savannen). In de loop van de tijd is een deel van hun verspreidingsgebied bewoond en bebouwd geraakt. Veel soorten hebben zich prima aan deze omstandigheden kunnen aanpassen en zijn dan ook doorgedrongen tot in de tuinen en het bouwland van de bewoners.


De Pennant Rosella leeft in de bossen van Oost-AustraliŽ. Ze zijn talrijk en leven ook in stadsparken en - tuinen. Ze zijn zo talrijk in AustraliŽ dat hun schoonheid door de AustraliŽrs maar amper meer wordt gezien. Ze leven hoofdzakelijk in bomen.
Toch
is inmiddels gebleken dat de Pennant Rosella zich minder goed weet aan te passen wanneer bossen worden gekapt. We zien dan ook dat, daar waar in het leefgebied van de Pennant Rosella de bossen worden gekapt, de Rosella zijn plaats inneemt.  

De Adelaide Rosella is vaak te vinden in de directe omgeving - tuinen en parken - van mensen. Verder komen ze verspreid voor in open bosgebieden en open savannen.  

De Strogele Rosella houdt zich bij voorkeur op in bossen, langs rivieren (Darling, Murrumbidgee en Lachlan) en in moerassige gebieden.
Vanwege het laatste heeft hij in AustraliŽ de bijnaam gekregen
van "Moeras lori".

Stanley Rosella's voelen zich prima op hun gemak in de nabijheid van mensen. Stanley Rosella's zijn dan ook vaak waar te nemen in stadsgebieden en rondom boerderijen.
Verder valt over de Stanley Rosella nog te vermelden dat ze grote schade kunnen aanrichten in bloementuinen en boomgaarden. Om deze reden mogen Stanley Rosella's het gehele jaar door in AustraliŽ worden afgeschoten, wat trouwens voor meerdere soorten geldt.
De Bleekkop Rosella en Blauwwang Bleekkop Rosella houden zich bij voorkeur op in open bossen, waar ze paarsgewijs of in kleine groepjes leven.

De wetenschappelijke benaming van
de Geelbuik Rosella, Platycercus caledonicus, doet vermoeden dat deze soort op (Nieuw) CaledoniŽ voorkomt en hier z'n leefgebied heeft. Niets is echter minder waar. De wetenschappelijke benaming van deze soort is namelijk niet correct! De vogel wordt hier namelijk niet aangetroffen.
De Geelbuik Rosella kreeg zijn verkeerde naam in 1781 toen hij werd meegenomen naar Europa en men veronderstelde dat hij uit Nieuw-CaledoniŽ kwam. Toen de wetenschappelijke naam eenmaal gegeven was, is men hier nimmer op teruggekomen.  
Ze leven, zoals al eerder aangegeven, op TasmaniŽ en de eilanden van de Bass straat. Hier vinden we ze voornamelijk in
dichte bergwouden en halfopen wouden. In Alpinegebieden leven ze zelfs tot boven de sneeuwgrens.
Van alle Rosella's is de Geelbuik Rosella de grootste.

De Brown Rosella kunnen we vinden in bosgebieden nabij rivieren en wateren. Vreemd en tot op heden 'onverklaarbaar' is het gegeven dat de Brown Rosella in zijn leefgebied steeds zeldzamer schijnt voor te komen. Mogelijk dat het nomadische gedrag van de vogels, d.w.z. ze blijven niet op een vaste plaats maar trekken rond, deze indruk heeft doen ontstaan.
In het algemeen geldt voor Brown Rosella's dat het zeer schuwe vogels zijn en dat
ze zich daardoor moeilijk laten observeren.

LEEFGEBIED