Welkom op de vogelsite van

Conny en Ruud

Stanley rosella (Platycercus icterotis) D: Stanleysittich - GB: Stanley parrakeet

Maten en gewichten:
 
Lengte: 27 cm. – Gewichten: man 59-80- gram, pop 52-71 gram. – Ringmaat: 5,4 cm.

Verspreiding: Zuidwesten van Australië.

Geslachtsonderscheid
Bij de Stanley Rosella is het verschil tussen de beide geslachten niet moeilijk te zien.
Het mannetje is feller van kleur dan het vrouwtje en het vrouwtje is ook vaak
kleiner dan het mannetje. Bij de mannetjes zijn de wangvlekken helderder dan die van het vrouwtje, bij de vrouwtjes zijn de wangvlekken
bleker van kleur.

Sociale eigenschappen:
Hoewel de kleinste Rosella soort in de natuur vaak in kleine groepen leeft,
gaat dit meestal niet goed in de volière. Het is daarom het beste om
één paartje samen te houden, zeker tijdens de broedperiode.

Behuizing:
Een vlucht met een breedte van minstens 80 cm bij een lengte van
minstens 2 meter is voor een paartje voldoende. Als je een tamme vogel in een kooi binnenshuis houdt, dan moet hij wel dagelijks de kans krijgen om buiten de kooi zijn vleugels te strekken.

Temperatuur:
Stanley Rosella’s zijn geharde vogels en kunnen daardoor probleemloos buiten
gehouden worden, ook in de winter. Natuurlijk moeten ze zich dan wel
terug kunnen trekken in een vorstvrij nachthok.

Geschikt voedsel:
Stanley Rosella’s eten een zaadmengsel voor grote parkieten,
daarnaast kun je ze ook kleine beetjes fruit en onkruiden geven.
De jongen van
deze vogels lusten ook graag wat kleine, zachte insecten.

Activiteiten:
Het zijn nieuwsgierige en drukke vogels. De geluiden die ze maken
liggen plezierig in het gehoor; het zijn geen schreeuwers.
Zoals vrijwel alle grote parkieten kun je deze vogels als ze jong zijn tam maken,
maar bij gebrek aan soortgenoten hebben ze wel veel aandacht van de verzorger nodig.

stanley rosella met jong