Konninginnedag 2004 door Bram Alexander - Queens Day 2004 by Bram Alexander.

 Pappa en ik stonden al vroeg op. Ik wou ook net zulk haar als Pappa. Mooi h. Eerst moest de "Dutchy Orange" gel er in. Daarna heb ik mijn haar lekker gefhnd.

 Daddy and I woke up early. I wanted same hair as daddy. Do you like it? First dad did "Dutchy Orange" Gel in my hair, and then he dried it with the hairdryer. 

 

Kijk mij een serieus naar de camera kijken.

Look at me with is my most serious face looking into the camera

We hebben naar de Televisie gekeken. Yvon Jaspers (o.a. Klokhuis) bracht een bezoekje aan het dorpje Ritthem, dat hier vlakbij ligt. Later zagen we de koningin uit een mooie helikopter stappen. De voorkant van de Helikopter was van glas.

We watched live television. A famous children's tv-host was in a little village nearby and later we watched the Queen step out of a beautiful Helicopter. The front of the Helicopter was made of glass.

Toen heb ik een tekening gemaakt voor mamma op mijn schoolbord. Nadat de tekening af was ben ik met pappa met de Bramfiets naar de speeltuin gegaan. Ik heb toen net zo'n stoere fietsbril op gezet als Pappa.

Then I made a drawing for Mum on my school board. She was still at work.  When I finished my drawing I went with daddy on my bike to the playground. I wore  sturdy bike sunglasses, just like daddy.

 

Kijk eens, Ik ben een kapitein van een grote boot. Ik tuur door mijn verrekijker en ik zie de twee oranje antennes van pappa. Daaag pappa, zwaai nou terug....

Look, I am a captain of a big ship. I look through the telescope and I see the two orange antennas on daddy's head. Hi Daddy, please, wave back to me....

H kijk, Piet Piraat! Ahoi Piet! De Scheve schuit kiest het Ruime Sop.

Hey, look, Pirate Pete. Ahoy Pete. The Crooked Boat went for Open Sea.

Onderweg naar huis zagen we een mevrouw in haar tuin. Ze had een blinde Cavia, die op een stoel zat in de tuin. Thuis bleek mamma ook al aangekomen te zijn. We gingen even oranje tompoezen halen in de supermarkt met de nieuwe auto. We gingen toen naar Opa en Oma west. Ik heb daar mijn mooie haartjes laten zien en gespeeld met autootjes. Daarna hebben we de activiteiten bekeken in Westerzicht. Er was een kinder rommelmarkt. Ik heb een heleboel autootjes gekocht, en pappa heeft heel veel rails voor zijn modelspoorbaan gekocht.

When we walked back home we saw a lady in her garden. She had a blind Guinea-pig sitting on a chair in the sun. At home mummy had returned from work. We went to a supermarket with our new car for orange pastry and we visited Grandma and Grandpa West. I showed my hair and played with cars. Then we visited local festivities. There was a children's flea market and I bought some new cars. Dad found a lot of rails for his model train.

Er was ook een groot spring kasteel. Wheeee!

There was also a Jump Castle. Wheeee!

Na ons bezoek aan Westerzicht gingen we naar Koudekerke. Daar zagen we een groepje breakdancers die pappa kende.

After our visit to Westerzicht we went to a little town called Koudekerke. We saw some break dancers that Daddy knew.

Er stond ook nog een mooie oude houten draaimolen. Er was een mooie leeuw. Die was natuurlijk voor mij, Whooaaaauuww! Na de rit  gingen we wat eten. Pappa en Mamma aten een Hamburger. Ik wilde haren eten, maar die domme mamma en pappa snapten er niets van. het duurde een tijdje voordat ze doorhadden wat ik bedoelde. De suikerspin was erg groot.

There was also a beautiful old wooden merry go round. There was a lion. For me of course. Whooaaaauuww! After the ride we looked for some food. Mum and dad took a Hamburger. I wanted to eat hair, but stupid mummy and daddy didn't understand what I meant. It took them a while to find out. The cotton candy was very big.

Het was een vermoeiende dag geworden. Onderweg naar huis ben ik in de auto in slaap gevallen. Mamma zei dat we een heel stuk hebben om gereden, zodat ik door kon slapen. Thuis hebben we  een hele stapel door pappa gebakken pannenkoeken gegeten. Mjam! Ik moest ook nog in een koninklijk oranje bad. Mijn haar gaf namelijk nogal af. Na nog even spelen ging ik naar bed. Welterusten!

I had become a busy day and on the way home I fell asleep in the back of the car. Mummy said that we had drove a lot around to let me sleep. At home we eat a lot of pancakes. Mjam! Then I had a royal orange bath. My hair colored the water intensively. Before I went to bed, I played a bit. Sleep well!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller