Hercules Segherslaan 41 Vlissingen  0118  475275

In't café kan je iedereen tegenkomen (rechts de owners) en links je weet wel......