Het verhaal

van Zeeuwse dorpen en steden

Joop Kampman (links) en Sjaak Schuit "Zeeland is uniek", laat de provinciale VVV in een fraaie folder weten. Immers, waar vind je mooiere stranden dan juist in deze provincie? Waar in ons land vind je meer uren zon? Het is dan ook begrijpelijk dat het gezicht van de provincie voor een (groot) deel bepaald wordt door de recreatie.
Toch is het meest unieke van Zeeland misschien wel het feit dat het binnendijkse land is opgebouwd uit meer dan 600 polders die allemaal beneden het zeeniveau liggen. Polders met kronkelende dijken en dijkjes. Buiten de dijken ligt vaak het gebied met slikken en schorren. Het is de wereld van de zilte flora en fauna waar schaal- en schelpdieren leven en watervogels broeden.
De meeste Zeeuwse dorpen werden, net als de steden, gebouwd op plaatsen waar de mens zich het minst door het water bedreigd voelde.
Joop Kampman en Sjaak Schuit maakten een 'zwerftocht' langs de steden en dorpen van Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren. Kampman schreef de korte, vaak anekdotische tekst waarbij Schuit een (sfeervolle) foto maakte. Deze 'verhalen' verschenen als column in 'De Woongids van Midden-Zeeland'. De reacties hierop waren zo veelvuldig en positief dat 'De Woongids' daarom besloot ze als boekje uit te geven.

"Het verhaal van Zeeuwse steden en dorpen" is een uitgave van ESTO bv. tel: 010-4262233

Verder