Rilland

Stellingmolen Kloosters hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van Rilland. Al tijdens de Middeleeuwen werd er onder leiding van monniken land gewonnen in dit gebied, maar... dikwijls ging het bij storm vloeden ook weer verloren!
Het tegenwoordige Rilland werd in de achttiende eeuw midden in het polderland gesticht. In de jaren vijftig is het dorp sterk uitgebreid doordat er woningen werden gebouwd voor het personeel van de vliegbasis Woensdrecht.
Een opvallend accent is de uit 1851 daterende stellingmolen in de noordoosthoek van het plaatsje.

Home

Bloemlezing

Vorige

Volgende