Nieuw- en Sint-Joosland

Buiten Verwachting Nieuw- en Sint-Joosland: een dorp met een dubbele naam. Wat is het verhaal dat daar achter steekt?
In 1644 werd, door de stad Middelburg, de Middelburgse polder ingedijkt en op dit 'nieuwe land' ontstond het dorp Nieuwland.
De naam 'Sint-Joospolder' was al in het begin van de zestiende eeuw bekend. In 1815 werden de gemeenten Nieuwland en Sint-Joosland samengevoegd tot Nieuw- en Sint-Joosland.
De naam 'Buiten Verwachting' van de ruim 120 jaar oude dorpsmolen blijkt goed gekozen, want wie had verwacht dat vlakbij dit dorp een belangrijk industriegebied zou komen!

Home

Bloemlezing

Vorige

Volgende