Meer dan een voetbalschool

Doelstellingen van Assist is de ondersteining van jong sporttalent.Practische vertaling: voetbalschool. Maar er is meer:Zeeuws-Vlaanderen heeft een top-turntalent in Sas van Gent: Anthony van Assche. Van Assche momenteel 14 jaar en voorbestemd om naar de Olympische Spelen te gaan. Assist heeft aangeboden Anthony en zijn ouders te ondersteunen in het opleidingstraject. Dat het met Anthony goed gaat bleek dit jaar weer toen hij voor de 7e keer op zeer overtuigende wijze Nederlands kampioen werd in zijn klasse.

Sponsors

Assist is voor ouders geen dure voetbalschool, omdat vele sponsors, de "vrienden van Assist", de helft van de opleidingsplaatsen hebben geadopteerd. Door financiele ondersteuning heeft Assist veel kunnen doen. Zodanig veel dat de stap naar een meer professionele organisatie gemaakt kan worden. Een organisatie die meer gaat uitstralen op sport-opleidingsgebied.

Landelijk

Assist krijgt landelijke uitstraling door de ondersteuning van pedagoog, sportcolumnist en televisiepresentator Drs Victor Deconinck.

De voetbaltechnische opleiding

Assist wil jong sporttalent naar het hoogst mogelijke niveau brengen en daarmee het spelpeil van de Zeeuws-Vlaamse jeugd in positieve zin ontwikkelen. Om deze doelstelling te bereiken worden trainingen geleid door de beste ( beschikbare) trainers in de best mogelijke omstandigheden, namelijk het sportcomplex van vv Terneuzen. In de nieuwe opzet gaat Assist uit van een groep C-junioren en een groep B-junioren. Elke trainingsgroep krijgt vaste trainers waardoor het gevoel van betrokkenheid en binding over en weer groter wordt. Per oefenavond zijn er voor elke groep 2 voetbaltrainers, 1 keeperstrainer en 1 stagiair + begeleider aanwezig. De grootte van de groep is bepaald op 14/16 spelers en 2/4 keepers. Om te werken naar specialisatie en individuele ontwikkeling is dit met de 3 trainers en 1 stagiair een ideale groepsgrootte. Om deze reden zal er selectie plaatsvinden.