Welkom

Waarom naar de peuterspeelzaal

Als een peuter twee jaar is, mag hij/zij naar de peuterspeelzaal. Hier kan hij 1 of 2 dagdelen in de week fijn spelen met leeftijdgenootjes en met al het speelgoed dat er is.

Voor uw peuter is de speelzaal één grote leerschool. Niet alleen door de nieuwe speeltjes en puzzels, maar vooral vanwege al die leeftijdsgenootjes bij elkaar.

Uw peuter leert dat niet alles van hem is. Hij/zij leert delen, elkaar geen pijn doen, e.d. Krijgen twee kinderen ruzie om een driewieler, dan is er de juf die uitlegt dat ze even op hun beurt moeten wachten.

De peuters leren ook alvast een beetje luisteren en rustig zitten als de juf iets wil vertellen. Ze ontmoeten naast de leeftijdsgenootjes ook volwassenen, zoals de juf, die andere regels hanteert, anders reageert of andere gewoonten heeft.

De doelstelling van de peuterspeelzaal is om het kind de gelegenheid te geven om in een vertrouwde en veilige omgeving met leeftijdsgenootjes te spelen.

Met name de sociale, taal en motorische ontwikkeling van de peuter wordt gestimuleerd. Voor de geintreseerden is er een pedagogisch werkplan met daarin meer over de pedagogische doelstelling, de dagindeling, het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden, de verzorging, hygiëne en veiligheid, de contacten en samenwerking met ouders en het pedagogisch klimaat.

Vlieg eens binnen om kennis te maken of om uw peuter aan te melden.
Bij aanmelding is er ook een uitgebreid informatieboekje.