The Lightarian Raysô


Introductie:
 
Ieder van ons komt deze incarnatie binnen met zijn of haar eigen "beperkende pad structuur" welke de definities vormt voor de grenzen en de obstakels voor onze geÔncarneerde ervaringen hier. Deze grenzen en obstakels omsluiten en leveren op hun beurt de structuur voor de uitdagende levensscenarioís die we willen ervaren; al de rijke en kleurrijke ongunstige en de uitdagende ervaringen die we, op het ene of op het andere niveau, nodig hebben om van te leren en van te groeien.

Om op effectieve wijze je spirituele pad te volgen, dient er op vijf algemene gebieden een persoonlijke ontwikkeling plaats te vinden.

Deze vijf gebieden zijn zelf-bekrachtiging, (empowerment), reiniging {Clearing}, heling {Healing}, activatie {Activation} en manifestatie {Manifestation}

Met variŽrende intensiteit en variabele snelheid, ontvouwen deze vijf vormen van energiewerk zich voor ieder van ons op natuurlijke wijze. Echter, door gebruik te maken van verschillende energetische gereedschappen, kan men deze processen verbeteren en versnellen, een welkom iets in deze veranderende en uitdagende tijden.

Niet alleen de intensiteit en snelheid kunnen variŽren, ook zullen de vijf  gebieden van persoonlijke spirituele ontwikkeling (bekrachtiging, reiniging, heling, activatie en manifestatie), zich voor iedereen individueel in iedere willekeurigevolgorde ontplooien. We zouden het gehele proces het liefst willen voorstellen als een drie-laagse taart, waarbij de taartschaal, het fundament voor het gehele plan, de Zelf-Bekrachtiging (Empowerment) is.De bodemlaag van de taart stelt dan de Reiniging {Clearing} voor, de tweede laag de Heling {Healing}, en de top laag de Activatie {Activation}. De glazuurlaag wordt dan de Manifestatie {Manifestation}. Ook al lijkt het aanvankelijk dat men de weg moet beginnen bij Bekrachtiging, en  vervolgens via Reiniging, gevolgd door Heling en Activatie naar Manifestatie moet afleggen, alsof een speciale volgorde een eerste vereiste voor spirituele evolutie is, toch is dit niet waar. Sommige mensen kunnen zich wellicht eerder aangetrokken voelen tot ťťn van de andere gebieden, en dat past geheel in de visie van de Lightarians....

Er zijn vele deuren in de gang naar Verlichting, en ieder van ons wordt aangetrokken door de weg die het beste is. Ga ervan uit dat jouw gerichte blik op het Lightarian werk op dit moment voor jou "perfect" isÖ alles om jouw hoogste en grootste doel te dienen. De vijf  Energie TechnologieŽn van het Lightarian Institute zijn ontworpen om doorbraken te stimuleren binnen jouw persoonlijke spirituele reis in ieder van de vijf essentiŽle fasen van persoonlijke energetische ontwikkeling

Simpel gesteld, is de Lightarian zienswijze aangaande persoonlijke ontwikkeling:

-dat zelfbekrachtiging het beginpunt is voor het spirituele ontwakingsproces

-dat je vervolgens, naarmate je meer Ďgereinigdí wordt, je meer effectief kan helen.

-dat, hoe meer je reinigt en heelt, hoe groter de snelheid van je persoonlijke energetische activaties kan worden, en

-dat dit alles leidt tot een grotere mogelijkheid voor jou om een hoger niveau van dienstverlening van het Licht in je leve te manifesteren.

Naarmate de tijd verstrijkt, zullen de ervaringen van de vijf elementen van het proces zich voor ieder persoon zichtbaar maken, met variŽrende concentratie, intensiteit en timing.

Evenzogoed, eveneens naarmate de tijd verstrijkt, kan iemand worden aangetrokken tot het zoeken van energetische steun bij de Verheven Meesters via ťťn of meer van de Lightarian Rays en TechnologieŽn.

Onderstaand volgen, heel in het kort, wat uiteenzettingen omtrent de vijf Energie Rays, oftwel de Empowerment Ray, de Clearing Ray, de Healing Ray, de Activation Ray en de Manifestation Ray,

 De Empowerment Rayô

De Empowerment Rayô is ontworpen om het gehele persoonlijke proces van reiniging, heling, activatie en manifestatie te verbeteren, ťn om je voorbereidingen op je persoonlijke Verheffing {Ascension} en verlichting te versnellen.

Deze energie activatie zal je bekrachtigen {empower} om te komen tot hogere niveaus van spirituele service tijdens deze veranderende en uitdagende tijden. De Empowerment Ray is een unieke, energetische Afstemming, gecreŽerd door de Energie van Verheven Meester Maitreya, om voortschrijdende activaties en initiaties binnen je energie velden Ďaan te sporení.  De Empowerment Rayô is voornamelijk gericht op het versterken en verbeteren van je persoonlijke vooruitgang voor wat betreft energetische activaties, terwijl hij ook in brede zin stimulerend werkt voor je spirituele gevoel omtrent wie je bent en waarom je hier bent! Het ontvangen van de Empowerment Ray zou gezien kunnen worden als een specifieke activatie, een gebeurtenis die je als het ware lanceert in een versneld energetisch proces! De ontvangst van de Empowerment Ray creŽert een unieke relatie tussen Maitreya en alle niveaus van jouw energie. In bepaald opzicht wordt een bekrachtigende, lange termijn verbinding aangelegd tussen Maitreya en je Ziel, je Overziel en je Hogere Zelf niveaus. Deze verbinding blijft bestaan, tot lang na de gebeurtenis van de ontvangst van de Afstemming zelf, en voorziet in een voortdurende ondersteuning op alle niveaus voor het verhogen van de vibratie en de voorbereiding op persoonlijke verheffing {ascension}. 

De Empowerment Ray is een vereiste voor de ontvangst van ťťn van de overige vier vervolg Lightarian Rays.
 
Waarom is het op dit moment zo belangrijk om persoonlijke kracht te versterken?
 
Meer dan ooit tevoren ervaren wij hier op aarde een versnelling van de energieŽn terwijl we de laatste fase van het Grote Celestijnse Plan voor Menselijke en Planetaire Transformatie naderen. Een gigantische ontwaking van het menselijk bewustzijn is op dit moment nodig, zoniet vereist, en het essentiŽle belang van zelfbekrachtiging is fundamenteel voor de gehele spirituele evolutie van het individu. Naarmate iemands persoonlijke kracht verbetert, naarmate hij/zij ook meer energetisch voorbereid raakt en in staat zal zijn om van een hogere dienstverlening te zijn gedurende deze uitdagende tijden!
Reiki Middelburg biedt u daarom een unieke kans om u eigen spirituele reis te voorspoedigen middels deze zogenaamde Lightarian Rays.


 

 

Lightarian Clearing Rayô

 

De Lightarian Clearing Rayôricht zich op de het reinigen van je etherische velden door middel van het leveren van unieke, effectieve methoden voor de complete loslating van ongewenste Ďprogrammeringí, beperkende geloofsstructuren, en ongunstige mentaal-emotioneel-fysiek opgeslagen energiepatronen. Door de energetisch reinigende Afstemming, zullen je chakraís en subtiele lichamen op zachtaardige, effectieve wijze worden gereinigd en geopend zodat ze meer Licht kunnen innemen en vasthouden! Goddelijk geÔnspireerd door Verheven Meester {Ascended Master} El Morya, zal de Lightarian Clearing Ray je op krachtige wijze voortstuwen op je levenspad. Hierbij zullen meer en meer van je hogere Zelf energieŽn zich integreren in, en voortaan werken vanuit je lagere energieveld en en je fysieke lichaam.

De C-Ray creŽert een op afstemming gebaseerde energetische connectie tussen jou en El Morya, welke, naarmate de tijd verstrijkt, een reiniging teweeg zal brengen van al je etherische patronen die jou niet langer ten dienste zijn,  op alle niveaus binnen je auravelden. 
  


De Lightarian Healing Rayô

 

Verheven Meester Buddha is de bron en goddelijke inspirator van deze verbinding.
De Lightarian Healing Ray lanceert een compleet holistisch helingprocess voor de ontvanger, en stemt de ontvanger af op de energieŽn van Verheven Meester Buddha, voor zowel op zichzelf gerichte barmhartighheid en balans, als voor helende ondersteuning. Het doel van de H-Ray is dan ook het helende proces voor de ontvanger te ondersteunen.

De Lightarian Healing Ray is een simpele energetische Afstemming, gericht op het creŽren van een voortdurende helende ondersteuning van Verheven Meester Buddha. Door de Afstemming worden helende effecten gestimuleerd over het gehele spectrum van de energieŽn van de ontvanger... van het fysieke lichaam tot en met de hoogste niveaus van je etherische "innerlijke vibrationele landschap".  Er bestaan geen specifieke tijdslimieten voor de buitengewone heling die door dit werk wordt geactiveerd...  er bestaat slechts simpelweg de liefhebbende, zachtaardige ontvouwing van je eigen, echte individuele helingsproces, in een tempo dat zal dienen jouw hoogste en grootste doelen te dienen.

Realiserend dat ieder van ons volledig verantwoordelijk is voor de eigen heling, erkennen we dat Buddha's energetische ondersteuning jou eenvoudigweg zal bekrachtigen en steunen in je eigen zelf-helingsproces.

Als onderdeel van het Healing Ray proces zal een unieke relatie tussen jou en Verheven Meester Buddha worden gelegd, terwijl hij voortwaarts treedt om jou te assisteren en ondersteunen op uiterst directe en persoonlijk manieren, en daarnaast dit verbeterde helingswerk vanaf de achtergrond orchestreerd.  In zekere zin zal hij dienen als een helende gids voor alle niveaus van je gehele wezen... en dat in volledigde samenwerking met je Hogere Zelf. 
  


De Lightarian Activation Rayô

 

De Lightarian Activation Rayô  start voortdurende energetische activaties binnen je chakra's en subtiele lichamen, stimuleert nieuwe spirituele initiaties, en prepareert je voor het integreren van de potentiele hogere aspecten van je zelf in je dagelijkse leven. De Activation Ray is een simpele, zeer effectieve Afstemming, die binnen de vibrationele niveaus van je chakra's en subtiele lichamen zorgdraagt voor een zuivering, reorganisatie en energetische vooruitgang.

Verheven Meester Sananda is de goddelijke inspiratie achter deze vorm van energiewerk. De Activation Ray creŽert een zeer directe, persoonlijke connectie met Sananda voor de ontvanger, en hij zal voorwaarts treden om jou te assisteren op persoonlijke wijzen, doordat hij het gehele arrangement van dit activatie werk op zich neemt. Dit werk ondersteunt de ontvanger met een voortdurende stimulatie van energiepatroon-verschuivingen binnen de subtiele lichamenÖ  alle verschuivingen zijn ontworpen voor het verhogen van de persoonlijke energetische vibraties teneinde het de ontvanger mogelijk te maken meer Licht in het leven het hebben.
 

 

De Lightarian Manifestation Rayô

Goddelijk geÔnspireerd door Verheven Meester {Ascended Master} St. Germain, richt de Lightarian Manifestation Rayô zich op de laatste fase, namelijk manifestatie, en wel door het vergroten van je capaciteiten tot het manifesteren van overvloed in alle gebieden van je leven. Door een simpel, efficiŽnt Afstemmingsproces wordt een speciale etherische verbinding gecreŽerd tussen jou en Verheven Meester St. Germain. Deze connectie vergroot je capaciteiten om te manifesteren in je leven, en voorziet St. Germain van mogelijkheden om jou te voorzien van directe, heel persoonlijke ondersteuning. Hij functioneert hierna als het ware als je spirituele coach en raadsman, werkend vanuit de hoogste etherische rijken.

Met zijn steun zul je in staat zijn jezelf volledig te versnellen op je spirituele pad, onderweg naar een hoger niveau van serviceverlening. Je zult in staat zijn krachtig en op authentieke wijze je toekomstige rol in deze veranderende en uitdagende tijden te stappen. Velen van ons zijn al in de "nieuwe rol" voor deze tijden van buitengewone planetaire en menselijke transformatie gestapt, rollen als leraar, healer, communicator er ziener. De Lightarian Manifestation Ray Afstemming zal je steunen in dit proces, en stimuleert de ontwikkeling van je gaven en talenten terwijl je je voorbereidt op een hoger serviceniveau gedurende de komende tijden  Zoals eerder gezegd, kan de voortbeweging van een individu over zijn/haar spirituele pad gezien worden in termen van vijf gebieden van energetische processen die plaatsvinden. Voortdurend, met variŽrende intensiteit en variŽrende snelheid, zijn deze vijf processen van bekrachtiging {empowerment}, reiniging {clearing}, heling {healing}, activatie {activation} en manifestatie {manifestation} zich aan het ontvouwen.

Onze context van de vijfde genoemde fase, die van manifestatie, richt zich primair op het gebied van persoonlijke manifestatie in spirituele zinÖ hoe jij, als individueel persoon, je persoonlijk ervaringen creŽert en ontwikkeld.

Vanuit ons perspectief brengt dit ons bij de themaís van de persoonlijke spirituele transformatie van menselijk bewustzijn, en, uiteraard, bij het verheffingsproces waarvan we allemaal deel uitmaken op dit moment.