Appartement
Noordhof


'Wij wensen u een prettig verblijf in Kouderkerke
'
 

Home Gastenboek Route Contact Links

Appartement

Ligging

Omgeving

Prijzen

 

Historie van onze boerderij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200
Aan de rand van de dorpskern van Koudekerke, noord van de Middelburgsestraat en west van de Braamweg lag vanaf oude tijden een stuk land met hierop een hofstede die het Noordhof werd genoemd. Het land werd in vroeger tijden Haymanland en Vroonland genoemd. Waarschijnlijk betekend Hayman Noorman en werd de plaats vroeger gebruikt door Noormannen als militair bezettingsterrein. De hofstede was een zeer oud hof met boerderij en wagenhuis dat oorspronkelijk tot de oudsten van het dorp gerekend kan worden.

Mogelijk werd het hof vanaf circa 1200 bewoond door ambachtsheren van Koudekerke. Op oude kaarten is de hof duidelijk herkenbaar weergegeven.

1574
Het bevond zich in de zuidoosthoek van het Noordambacht nabij een oude berg (werf) en boomgaard in het Loy Lammensblok. Dit is onder andere in de overloper van 1574 te lezen. Deze plek was in de tijd zogenaamd vroonland dat vrij was van belastingen. In die tijd is het eigendom van Joris Stijnmolen. Joris Stijnmolen was een belangrijk man. Hij was penningmeester van de Vijf Ambachten, Zuid- en Westwatering en had zodoende veel invloed. Vlakbij lag de boomgaard van de “Marquiz van der Veere”.

1858-1996
De hof wisselde regelmatig van eigenaar tot het in 1858 werd verkocht aan Geert Brasser, familie van de huidige eigenaren. Hier volgen de namen van eigenaren:
-In 1890 nam Piet Brasser de boerderij over van zijn vader Geert. Deze bleef echter ongehuwd. Hij boerde 34 jaar en verkocht het geheel in 1924 aan Frans Brasser.
-Frans Brasser, de boer van het hof “De Lange Pacht” zette een van zijn zonen op “Het Noordhof” als pachter.
-Deze zoon was Bart Brasser de opa van Ria.
-Adriaan, zoon van Bart en broer van Ria’s vader, heeft geboerd op de boerderij tot 1996 met zijn vrouw Suzan.

1996-1997

De boerderij wordt aangekocht door de huidige eigenaren en er breekt een periode aan van ruim 12 jaar verzamelen, slopen, restaureren en nieuw bouwen. In september wordt begonnen met de nieuwbouw van de woning door het slaan van de eerste paal. Als ontwerp is gekozen voor een zoveel mogelijk authentieke boerenwoning. De buitenzijde wordt geheel opgebouwd uit oude historische bouwmaterialen zoals: ijsselsteentjes, zeeuwse moppen, oudhollandse dakpannen enz.enz.. Deze materialen waren reeds bij elkaar verzameld vanaf 1991. In juli 1997 is de woning gereed en tijdens de warmste dagen van de zomer is de woning in gebruik genomen.

1998-2000
Tijdens de winter van 1998 is de oude woning gesloopt en alle stenen schoongemaakt voor het volgende karwei. Vanaf de zomer van 1998 tot het voorjaar van 1999 is de paardenstal gemaakt. Alle stenen welke over waren zijn gebruikt voor de tuinmuur welke is gerealiseerd na de zomer van 1999. Tevens zijn alle hokjes, schuurtjes enz. enz. rondom de woning en paardenstal gesloopt en is het gehele terrein opgehoogd, voorzien van riolering en bestrating.

2001

De oude schuur is geheel gerestaureerd. Alle dakpannen zijn eraf gehaald, het dakbeschot geheel in originele staat vervangen, mendeuren vernieuwd en de gehele aanslag (houten buitenzijde) is in originele kleuren vervangen.

2005-2006
Het varkenshok en de zuidelijke tuinmuur is tijdens de vakantie van 2005 gerestaureerd cq gemetseld.

Na de zomer van 2005 is het oude wagenhuis, wat niet meer te restaureren was geheel gesloopt en opnieuw opgebouwd. Vanaf eind juni 2006 is het “waegenuus” gereed voor de verhuur. De tussenliggende periodes zijn gebruikt voor het aanleggen van de tuin, bestrating en natuurlijk om te sparen. Ook is reeds terugkerend onderhoud verricht zoals schilderwerk

 Contactadres Noordhof
Familie Minderhoud
Braamweg 1
4371 EN Koudekerke
0118 - 556070


Home   l   Gastenboek    l   Route   l   Contact   l  Links

Copyright Minderhoud All Rights Reserved.