Facetscholen


Facet
scholen is de naam voor het openbaar basisonderwijs in Kapelle. De naam Facetscholen slaat op de zeshoekige vorm waarin de drie scholen van de bestuurscommissie zijn gebouwd. Daarnaast heeft facet ook een aansluiting naar edelstenen en naar observatie. De ondertitel van Facetscholen luidt dan ook: “Facetscholen: oog en hart voor kinderen”.

U vindt Facetscholen in Kapelle, Wemeldinge, en Schore


Studiedag
Op 17 augustus 2012 is er een studiedag gehouden voor alle personeelsleden van de facetscholen

Klik hier voor de impressie.

Onlangs is er een oudertevredenheid enquêtes gehouden bij alle 3 de vestigingen hieronder zijn de definitieve resultaten per vestiging te vinden.

OBS de Moolhoek
OBS Wemeldinge
OBS de Tunnel


Bestuursverslag Stichting Facetscholen 2011 vind u hier


Onlangs ontvingen we een brief van de Inspectie van het Onderwijs, waarin werd medegedeeld dat voor alle drie de locaties van de Facetscholen het basisarrangement is vastgesteld. Dit houdt in dar geen aanwijzingen zijn dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het geboden onderwijs. Meer hierover is te lezen in de te downloaden brief.
Klik hier voor meer informatie


Voor het bestuur van de facetscholen zoeken wij een een bestuurslid.
Klik hier voor meer informatie
Hier vindt u de Presentatie voor Gemeenteraad Kapelle 17-01-2011

Mogelijk bent u bezig met het opstellen van uw verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Facetscholen denkt hierin graag met u mee en dit is dan ook de reden dat het bestuur en directie van Facetscholen door middel van deze brief puntsgewijze (en met een knipoog…) een aantal suggesties lever voor het door uw partij op te stellen document. Klik hier voor het document


Donderdag 29 januari was er een Thema bijeenkomst ‘de Brede Schoolaanpak’ voor bestuur, G.M. R en leerkrachten Facetscholen.

Het rapport hiervan vindt u hier.


Op woensdag 17 december 2008 is er door de heren Flipse en De Jong een presentatie gegeven voor een delegatie van de gemeenteraad van de gemeente Kapelle over een aantal actuele onderwerpen betreffende de Facetscholen.

Een weergave van deze presentatie vindt u hier.


Het doet ons genoegen, u te informeren dat Facetscholen met ingang van 1 januari 2008
verzelfstandigd is van de gemeentelijke overheid. Tevens is met ingang van die datum
ook de bestuursvorm gewijzigd.

Binnen een positief onderhandelingsklimaat met de gemeente Kapelle is in de afgelopen
maanden het verzelfstandigingsproces afgerond. Vanaf 1 januari a.s. luidt de nieuwe,
officiële naam van Facetscholen:

Stichting Facetscholen voor openbaar primair onderwijs

voor de meer informtatie klik hier voor de informatie brief

Studiedagen van Facetscholen in teken van missie, visie en cultuur
Al het onderwijzend personeel van de Facetscholen heeft zich tijdens twee studiedagen beziggehouden met de missie en visie van onze scholen. Welke ideeën hebben wij over ons onderwijs en waar willen we over 5 jaar zijn met het onderwijs op onze scholen? Welke prioriteiten gaan we stellen? Tevens is er gesproken over ons cultuurbeleid en op welke wijze wij hier de komende jaren vorm aan gaan geven. Er was veel om over na te denken. Door middel van verschillende werkvormen, afgewisseld met presentaties en 'energizers', hebben deze studiedagen veel informatie opgeleverd waarmee het nieuwe schoolplan geschreven kan worden.
Hier zijn enkele impressiefoto's te bekijken.

Personeelsuitje in Gent
Op zaterdag 2 juni 2007 hadden de personeelsleden en bestuursleden van Facetscholen samen met hun partners een personeelsuitje naar Gent. Naast een rondvaart en een stadswandeling was er heerlijk diner in een restaurantje in het centrum.
Klik hier voor de foto’s.

Facetscholen in Kapelle en Wemeldinge ontvangen certificaat Sportactieve basisschool
O.b.s. De Moolhoek in Kapelle en o.b.s. Wemeldinge in Wemeldinge hebben het landelijke certificaat Sportactieve Basisschool toegekend gekregen. Een beoordelingscommissie van de KVLO (Vereniging voor leraren in de lichamelijke opvoeding) heeft beide scholen beoordeeld op aspecten als lessen bewegingsonderwijs, inzet gespecialiseerde leerkrachten, deelname aan schoolsport-activiteiten, buitensportactiviteiten, aandacht voor sport en bewegen, beïnvloeding gezond gedrag enzovoort. Op grond van de positieve beoordeling mogen beide scholen de komende twee jaar de titel Sportactieve Basisschool voeren. Beide Facetscholen zijn de enige twee Zeeuwse basisscholen die het certificaat ontvangen. Op 8 november werden de certificaten uitgereikt tijdens een feestelijke landelijke bijeenkomst in Amstelveen.
Meer informatie?
www.schoolensport.nl

Training BHV brandpreventie
Op 3 maart hebben 12 personeelsleden van de Facetscholen in het kader van de bedrijfshulpverlening (BHV) een training gevolgd m.b.t. brandpreventie. Hier kunt u foto's vinden van de training.

Studiereis Zweden
Niek Flipse is in maart een week op studiereis in Zweden geweest.
Hier kunt een verslag van zijn reis vinden.

   

©2011 Facetscholen