De site van Jopie& Jaap van Minnen wordt overgezet naar  jaapvanminnen.nl

Het is de bedoeling dat hier een nieuwe site wordt opgezet