HISTORIE VAN SCHOONDIJKE              

  Home

Schoondijke is een dorp binnen de gemeente Oostburg. Voor de gemeenlijke herindeling op 1 april 1970 behorende tot zelfstandig gemeente Schoondijke met de buurtschappen de Dam Sasput en een deel Scherbier, Steenhoven, Tol, Tragel, Veldzicht en de Verkorting.

De verdwenen dorpen Oostmanskerke,Vulendieke (oud Schoondijke),Russchevliet. Oppervlakte ca. 2376 ha, 1809 inwoners in 1980 herbergen overwegend een agrarische bevolking. Schoondijke was voor de landbouw van bijzondere betekenis onder andere door aanwezigheid van een rijksmiddelbare landbouwschool,er was ook een huishoudschool "prinses Marijke" en de moderne landbouwpraktijkschool "prins Willem". Op 12 december 1958 werd de landbouwschool gesticht door de heer Roest.  Deze school was vooral gericht op jonge boeren die omgaan met moderne technieken. Op 2 juli 1999 heeft de directie besloten om alles in Emmeloort te gaan doen en werd de landbouwschool gesloten.

Schoondijke wordt in 1248 vermeld als Sconedica (schone dijk) voordien dicht daarbij Vulendieke in 1150 (vuile dijk). De st.Pietersabdij te Gent bezat er het patroonsrecht. In 1581 was te Schoondijke een gereformeerde gemeente,waarvan Jodokus van den Rosiere prdikant was.

Tussen 1583 en 1585 is het oude Schoondijke door een inundatie verdwenen, de plaats moet gelegen hebben op thans zo genoemde oude kerkhof tussen de Sasputsestraat en de Groeneweg.

In 1652 werd het dorp opnieuw gesticht volgens een geometrisch grondplan,op een kruising van belangrijke wegen(de lange herenstraat en de Willemsweg).

Het nieuwe Schoondijke heette aanvankelijk Willemsdorp, doch de oude naam Schoondijke verkreeg het burgerrecht. Het wapen is het wapen van het vrije van sluis,met als onderscheidingsteken een letter s,het wapen voor de gemeente bevestigd op 8 december 1819. De gemeente had voorgesteld een gevierendeeld wapen met in het 1e en 4e kwartier het wapen van het vrije van sluis en in het 2e en 3e kartier het wapen van prins Willem de 2e ,naar wie het dorp eigenlijk Willemsdorp heette. Dit werd echter niet toegestaan. De niet officiele vastgestelde vlag van Schoondijke is van blauw en wit met in het blauw het wapenschild. 

In 1944 werd de plaats door de oorlogshandelingen grotendeels verwoest, maar ze is sindsdien herbouwd,oa. Door de fa, de Bliek heeft met de bouw van 120 woningen,kerk,scholen en boerderijen zijn steentje bijgedragen. Veel mensen uit de landbouw gingen tijdens de wederopbouw meewerken om alle verwoeste uit het gezichtsveld te laten verdwijnen.

Ten oosten van het dorp staat dichtbij de fraaie molenkreek een ongetailleerde beltmolen,het is een ronde stenen bovenkruier zonder stelling uit 1884.In de kern van het dorp staat een stoer gebeeldhouwd Zeeuws Vlaams trekpaard vervaardigd door Philip ten Klooster geplaatst in 1965.Een ander beeld van dezelfde beeldhouder is de zaaier en deze werd ook geplaatst in 1965.

Schoondijke staat bekend om zijn oranjefeesten en de optochten in het bijzonder.

De Activiteitencommissie probeert om de 5 jaar een optocht te organiseren en veel inwoners van Schoondijke zetten zich weer voor de volle 100% in om er een geslaagde dag van te maken. Mede dankzij u wordt het elke keer weer een fantastische dag.

Dit stukje is mede tot stand gekomen door dhr.P.vd Walle uit de willemsweg,daarvoor onze hartelijke dank.