De website van Meteo Zeeland is verhuisd.
Het nieuwe adres is
www.meteozeeland.nl.

The Meteo Zeeland website has moved.
The new URL is
www.meteozeeland.nl.