KLIMMEN TEGEN MS

1, 2 of zelfs 3 x Mont Ventoux! Durf jij het aan?

Wie durft de uitdaging aan?

Zoals jullie allemaal wel weten heb ik in 2012 met 10 andere renners van de Klusdurpers in team Klusdu6 deelgenomen aan de Alpe d’HuZes. Ik reed daar voor Jeroen en voor mijn zus Petra. Tijdens de voorbereiding op dit evenement en tijdens onze aanwezigheid en Frankrijk hebben wij vele mooie momenten met elkaar meegemaakt.

Tijdens één van de vele momenten gaf mijn zus aan dat het ontzetten mooie is dat zoveel mensen zich voor dat goede doel inzetten. Wat haar opviel was dat er veel mensen zijn die bij het horen van haar “ziekte kanker” er veel bereidwilligheid en interesse is over hoe het maar haar gaat. Maar voor haar is dit maar een bijwerking van een voor haar veel erge ziekte. Zij heeft MS. Een ziekte waaraan zij vroeg of laat mee/of aan dood zal gaan. Een ziekte die niet te genezen is en waarbij er iedere keer weer een stukje van haar mogelijkheden wordt ingeleverd . Een ziekte die bij vele nog “onbekend” is.

Tijdens een gesprek gaf zij aan dat zij het ontzetten mooi zou vinden als ik, samen met de Klusdurpers, de uitdaging zou aan durven om ons voor dit doel in te willen zetten.

 

Bij deze wil ik die uitdaging aangaan en wil in mei 2014 deelnemen aan :”KLIMMEN TEGEN MS

Wie van jullie heeft er interesse om aan deze uitdaging deel te nemen.

Ik heb zoveel mogelijk informatie op deze “site” verwerkt en begrijp goed dat er nog vele vragen zullen zijn. Toch wil ik via deze weg een eerste aanzet maken met de vraag of er onder jullie mensen zijn die meer over deze uitdaging willen weten en eventueel ook mee zouden willen doen.

Ik hoop dat we met een leuk clubje in mei 2014 naar Frankrijk kunnen gaan.

 

Met Sportieve groet,

Michel

Wat is Multiple Sclerose

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel, het gedeelte van het zenuwstelsel dat wordt omgeven door de schedel en de wervelkolom. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, de oogzenuwen en het ruggenmerg. De naam Multiple Sclerose verwijst naar de veelvuldig (multiple) voorkomende verhardingen (sclerose) in het aangetaste weefsel.

Er wordt wel eens gedacht dat MS een spierziekte is, maar dit is onjuist. Het kan wel gebeuren dat vanwege de beschadigingen die ontstaan in het centrale zenuwstelsel en de daarmee gepaard gaande verstoring van de informatieoverdracht, patiënten hun spieren niet meer aan kunnen zetten tot bewegen. MS is één van de meest voorkomende neurologische aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. Het is een chronische ziekte, dat wil zeggen: een ziekte die niet meer overgaat en ook nog niet te genezen is.

De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het twintigste en veertigste levensjaar, echter: kinderen kunnen ook MS krijgen. MS komt twee- tot driemaal vaker voor bij vrouwen dan mannen en de ziekte openbaart zich bij vrouwen vaak op een jongere leeftijd dan bij mannen.

In Nederland hebben ongeveer 16.000 mensen MS. Per jaar komen daar circa 350 – 450 nieuwe patiënten bij.

Het ziekteverloop van MS is veelal grillig en onvoorspelbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld patiënten die enkele malen problemen met hun gezichtsvermogen hebben gehad, hiervan herstellen en hun verdere leven geen last meer hebben van de aandoening. Daar staat echter tegenover dat er ook patiënten zijn die binnen enkele jaren zo geïnvalideerd zijn geraakt, dat ze gebruik moeten maken van een rolstoel.

De grote meerderheid van de MS-patiënten bevindt zich hier tussenin. MS openbaart zich vaak met vage klachten als moeheid, plotseling slecht zien, krachtsverlies in de armen en/of benen, verminderde controle over de blaas en gevoelsstoornissen. Meestal volgt hierna een periode van volledig of bijna volledig herstel. Na een paar maanden, soms na een paar jaar, kunnen weer nieuwe uitvalsverschijnselen voordoen.

MS is de meest invaliderende aandoening onder jonge mensen – zelfs kinderen! – in Nederland.
1 op de 1.000 mensen lijdt aan MS

Geen enkele persoon heeft dezelfde vorm .
Ieder ziektebeeld is daardoor uniek.
Dit maakt dat er veel onduidelijkheid bestaat rondom MS en dat mensen met MS kampen met veel onbegrip