Genealogie familie Besuijen
Walcheren - Zeeland

Volgens een oud familie verhaal (geen bewijs), zijn onze voorouders (vermoedelijk 'Simon Cornelis de Suyder') oorspronkelijk afkomstig
uit Frankrijk of Belgi. Het zou een rijke familie geweest zijn die, omwille van hun geloof, destijds gevlucht waren naar Zeeland.
Hun goud en zilver hadden zij daarbij verstopt in het gareel van de paarden.
 

Het familiewapen behoort toe aan de afstammelingen van:

Cornelis Simonszoon (Ten Suyden)
     ?  -
1637
Huwt voor 03-09-1616 met
Maeyke Theus
1596 - 1646


STAMREEKS

Mattheus Cornelisse Bezuyden
1633 - 1695
x 1654 Adriaentje Adriaense

Cornelis Mattheusse Besuijden
1657 - 1690
x 1687 Pieternella Evertse

Mattheus Cornelisse Besuijen
1689 - 1763
x 1722 Maatje Schietekatte

Simon Besuijen
1738 - 1790
x 1764 Tannetje Paulusse

Mattheus Simonse Besuijen
1764 - 1824
x 1795 Wilhelmina de Klerk

Jacobus Besuijen
1810 - 1888
landbouwer op de hofstede 'Klein Ter Hooge' te Koudekerke
x 1843 Adriana Cijsouw, x 1850 Neeltje Joziasse

 

Genealogie familie Besuijen
Walcheren - Zeeland